Skip to content

Industriell IT 10 p

Kursen syftar till att ge inblick och förståelse för hur människa, maskin och process kommunicerar med varandra inom området industriell IT samt hur dessa tekniker kan användas för att styra och övervaka produktion. Vidare får du lära dig om industrins framtida behov av digitalisering. Du lär dig hur du kan delta i utvecklingen av nya system samt hur du kan optimera befintliga. Du får självständigt ta fram förslag till industriella IT-lösningar och värdera konsekvenserna av denna lösning.


Start

23 maj

Pågår till

01 juli

Plats

Distans

Anmäl senast

08 maj

Kompe­tens­ut­veckla dig inom det senaste i smart industri

Vi har platser kvar på vår yrkes­hög­sko­le­ut­bildning Digita­li­se­rings­ledare – smart industri och därför finns möjligheten att kostnads­fritt läsa fristående kurser inom utbildningen.

Kursen Industriell IT 15 YH-poäng passar dig som är tekniker idag eller har arbets­livs­er­fa­renhet inom en tvärfunk­tionell roll i industrin och vill kompe­tens­ut­veckla dig inom det absolut senaste i smart industri! 

Klarar du kursen får du 15 YH-poäng registrerade samt ett kursintyg.

Förkun­skapskrav

  • Gymna­si­e­examen, eller motsvarande kunskaper från yrkeserfarenhet
  • Betyg i matematik 2 
  • Yrkes­er­fa­renhet från en tvärfunk­tionell roll inom industrin i minst två år

Du läser på distans

Kursen bedrivs helt på distans under 6 veckor.

Ansök senast 8 maj

Du ansöker till kursen via formuläret nedan senast 8 maj. Antagning sker efter sista ansök­ningsdag och antag­nings­besked meddelas via mail till dig kort därefter. 

Yrkeshögskolan: Ansökan till kurs på tom plats

Bifoga betyg och/eller arbetsintyg.

Vilken kurs/kurser vill du ansöka till?

Kontakta Johannes Persson för mer information

Foto av Johannes Persson