Skip to content

I december startar vi en spännande utbildning inom konstruktion och additiv tillverkning med 3D-printer där du får chansen att lära dig grund­läg­gande CADCATIA för att sedan praktiskt 3D-printa prototyper eller delar till din produk­tions­ut­rustning som exempelvis givarfästen, klackar och andra delar i plast. Utbild­ningen bedrivs på halvfart under tio veckor och består av distans­studier i kombination med tre fysiska träffar (3 februari, 24 februari och 3 mars) på plats i våra lokaler vid Volvo Torslanda. 


Antal YH-poäng

25

Antal platser

20

Utbildningsstart

9 dec

Plats

Distans

För dig som arbetar som tekniker

Ta chansen och lär dig mer om material lämpligt för 3D-printning, krafter och hållfast­hetslära, säkerhet och arbetsmiljö, olika 3D-print­tek­niker, mätteknik och toleranser, cirkulär produktion, materi­al­ut­veckling, återvinning och återbruk, grund­läg­gande tillverk­nings­e­konomi samt vikten av att undersöka upphovsrätt.

Förkun­skapskrav

 • Gymna­si­e­examen, eller motsvarande kunskaper från yrkeserfarenhet
 • Ett års yrkes­er­fa­renhet från industrin

Halvfart under tio veckor

Utbild­ningen bedrivs på halvfart under tio veckor och består av distans­studier i kombination med tre fysiska träffar (3 februari, 24 februari och 3 mars) på plats i våra lokaler vid Volvo Torslanda. Du behöver ha tillgång till en PC under utbild­ningens gång. Vid godkänt resultat får du 25 YH-poäng registrerade samt ett kursintyg. 

Utbild­ningens mål

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskap om:

 • material lämpligt för 3D-printning 
 • krafter och hållfasthetslära 
 • säkerhet och arbetsmiljö 
 • olika 3D-print­tek­niker
 • mätteknik och toleranser 
 • cirkulär produktion, materi­al­ut­veckling, återvinning och återbruk 
 • grund­läg­gande tillverkningsekonomi 
 • vikten av att undersöka upphovsrätt

Färdigheter att:

 • läsa och förstå ritningar i 2D och 3D 
 • utföra enklare mekanik- och hållfast­hets­be­räk­ningar att 
 • välja lämpligt material efter metod och situation
 • upprätta upprätta en CAD-modell genom solid-modellering 
 • använda 3D-printer
 • kunna mäta upp färdig detalj på ett korrekt sätt 
 • använda program för utskriftsberedning 
 • utföra enklare underhåll på 3D-printrar 

Kompetens att självständigt:

 • kunna identifiera vilka artiklar som är lämpliga att 3D printas utifrån ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv 
 • från en CAD-fil kunna göra en beredning av en 3D-printning 
 • kunna underhålla en 3D-printer 
 • konstruera och tillverka funktio­nella komponenter tex reservdelar efter behov och en given situation 
 • kunna bedöma resultatet av färdig konstruktion och tillverkad komponent

Studiemedel

Utbild­ningen bedrivs inom ramen för yrkes­högskolan och berättigar dig till studiemedel via CSN

Kursintyg

Vid godkänt resultat får du 25 YH-poäng registrerade samt ett kursintyg.

Ansök direkt

Glöm inte att bifoga dina betyg och intyg. Använd shift-knappen för att markera flera filer samtidigt. Antagning sker löpande.

Bifoga betyg och arbetsintyg. Använd shift-knappen på tangentbordet för att markera flera filer på samma gång.

Kontakta oss för mer information

Foto av Andrea Palmberg
Foto av Johan Löfgren