Skip to content

Arbetar du inom industrin och vill fylla på med mer kompetens? I höst startar vi en spännande utbildning inom konstruktion och additiv tillverkning med 3D-printer. Utbild­ningen bedrivs i 50% takt och består av regelbundna träffar i våra lokaler vid Volvo Torslanda i kombination med distansstudier. 

Ta chansen och lär dig mer om material lämpligt för 3D-printning, krafter och hållfasthetslära, säkerhet och arbetsmiljö, olika 3D-printtekniker, mätteknik och toleranser, cirkulär produktion, materialutveckling, återvinning och återbruk, grundläggande tillverkningsekonomi samt vikten av att undersöka upphovsrätt.


Utbildningsstart

8 okt

Ansök senast

24 sep

Antal platser

20

Plats

Volvo Torslanda i kombination med distansstudier

Förkun­skapskrav

 • Gymna­si­e­examen, eller motsvarande kunskaper från yrkeserfarenhet
 • Ett års yrkes­er­fa­renhet från industrin

Kombination av studier på plats och distans

Utbild­ningen bedrivs i 50% takt och äger rum vecka 40 – 49. Lektioner på fredagar i våra lokaler vid Volvo Torslanda i Göteborg kombineras med distansstudier. 

Utbild­ningens mål

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskap om:

 • material lämpligt för 3D-printning 
 • krafter och hållfasthetslära 
 • säkerhet och arbetsmiljö 
 • olika 3D-print­tek­niker
 • mätteknik och toleranser 
 • cirkulär produktion, materi­al­ut­veckling, återvinning och återbruk 
 • grund­läg­gande tillverkningsekonomi 
 • vikten av att undersöka upphovsrätt

Färdigheter att:

 • läsa och förstå ritningar i 2D och 3D 
 • utföra enklare mekanik- och hållfast­hets­be­räk­ningar att 
 • välja lämpligt material efter metod och situation
 • upprätta upprätta en CAD-modell genom solid-modellering 
 • använda 3D-printer
 • kunna mäta upp färdig detalj på ett korrekt sätt 
 • använda program för utskriftsberedning 
 • utföra enklare underhåll på 3D-printrar 

Kompetens att självständigt:

 • kunna identifiera vilka artiklar som är lämpliga att 3D printas utifrån ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv 
 • från en CAD-fil kunna göra en beredning av en 3D-printning 
 • kunna underhålla en 3D-printer 
 • konstruera och tillverka funktio­nella komponenter tex reservdelar efter behov och en given situation 
 • kunna bedöma resultatet av färdig konstruktion och tillverkad komponent

Studiemedel

Utbild­ningen bedrivs inom ramen för yrkes­högskolan och berättigar dig till studiemedel via CSN

Kursintyg

Vid godkänt resultat får du 25 YH-poäng registrerade samt ett kursintyg.

Ansök senast 24 september

Du ansöker till utbild­ningen via formuläret nedan senast 24 september. Antagning sker efter sista ansök­ningsdag och antag­nings­besked meddelas via mail till dig kort därefter.

Yrkeshögskolan: Ansökan till Konstruktion och additiv tillverkning med 3D-printer för underhållstekniker

Bifoga betyg och arbetsintyg.

Kontakta Andrea Palmberg för mer information

Foto av Andrea Palmberg