Skip to content

Kontakta oss gärna!

Andrea Palmberg
Verksam­hets­ledare
andrea.​palmberg@​gtc.​com
0708 – 58 19 81

Susanne Larsson
Utbild­nings­ad­mi­nist­ratör
susanne.​larsson@​gtc.​com
0708 – 58 19 73