Skip to content

Kontakta oss gärna!

Andrea Palmberg
Verksam­hets­ledare
andrea.​palmberg@​gtc.​com
0708 – 58 19 81

Karin Bergman
Utbild­nings­ad­mi­nist­ratör
karin.​bergman@​gtc.​com
0708 – 58 19 08