Skip to content

Arbetslivet står bakom utbildningarna

Arbetslivet är den främsta drivkraften bakom vilka utbildningar som startar inom yrkes­högskolan och hur de är upplagda. För företag och arbets­givare finns det stora möjligheter att påverka innehållet i utbild­ningarna och dessutom skapas en fantastisk plattform där du kan rekrytera medarbetare med aktuell och skräd­darsydd kompetens direkt efter att den studerande tagit examen!

Rätt kompetens för ditt företag

Som företags­re­pre­sentant kan du vara med och påverka innehållet i en våra yrkes­hög­sko­le­ut­bild­ningar i syfte att vi ska utbilda medarbetare med rätt kompetens för just ditt företag. Det kan du göra genom att ingå i vår lednings­grupp eller en av utbild­ning­arnas referens­grupper eller bara genom att höra av dig till oss med dina idéer och tankar. Att delta i en av våra arbets­grupper ger inte bara en bara möjlighet att påverka framtida kompetens utan ger också tillgång till ett nätverk av kollegor som är verksamma inom samma bransch som du.

Skarpa projekt och smarta nyanställningar

Våra studerande är unga och hungriga och bär på aktuell kunskap om produk­tions­in­du­strin! Att öppna dörrarna för en studerande under en eller flera LIA-perioder är en utmärkt möjlighet att få hjälp med projekt som företaget annars inte skulle ha haft möjlighet att prioritera. Det kan också utgöra ett enkelt och smart sätt att under tio veckors LIA pröva på en kandidat för en eventuell nyanställning. Göteborgs Tekniska College vill skapa en vinna-vinna-relation med ditt företag – tveka inte att höra av dig till oss med förslag på framtida samarbeten!

Kontakta oss för mer information

Foto av Hans Rosén
Foto av Andrea Palmberg