Skip to content

Att vara handledare är ett förtroendeuppdrag

Som handledare får du vara med och hjälpa en annan person att utvecklas och växa inom sitt framtida yrke. Men det betyder också att du får en möjlighet att själv utvecklas och reflektera över ditt eget yrkes­ut­ö­vande och för många innebär handle­dar­rollen ett första steg mot framtida formella ledaruppdrag. Vi på Göteborgs Tekniska College är glada och tacksamma över att du tar emot en av våra studerande och vill göra allt vi kan för att stötta dig i din roll som handledare. 

Glöm inte att skriva omdöme

Som handledare bedömer du din praktikant efter genomförd LIA. Ditt omdöme utgör sedan underlag för den utbild­nings­an­svarige lärarens betyg på kursen. Omdömet ska vara oss tillhanda senast sista dagen på praktik­pe­rioden. Prakti­kanten kan inte bli godkänd på LIA:n förrän omdömet är inlämnat. Handledaren och prakti­kanten ska tillsammans gå igenom dokumentet innan praktiken avslutats.

Fyll i omdömet här

Vanliga frågor & svar

Kostnadsfri handle­dar­ut­bildning

Vi erbjuder en kostnadsfri handle­dar­ut­bildning för samtliga LIA-handledare. Mer information samt anmälan sker till Andrea Palmberg 0708 – 58 19 81.

Kontakta oss för mer information

Foto av Hans Rosén
Foto av Andrea Palmberg