Skip to content

Ledarskap i förändring 10 p

Under denna kurs får du verktyg och medvetenhet för att leda förändringsprojekt och kommunicera med människor i olika roller inom och utanför företaget. En viktig del är hur förändringar i företaget påverkar de anställda och vad arbetslagstiftningen säger. Kursen syftar också till att genom ökad självkännedom ge ökad självkänsla för att kunna växa som ledare. Kursen tillhandahåller teorier i gruppdynamik, ledarskapsteori och personlig utveckling där fokus kommer att läggas på det agila ledarskapet. Genom gruppsamtal, självtester och praktiska övningar ges tillfälle att reflektera över den egna ledarrollen och förhållandet till arbetsgruppen samt hur ett effektivt arbetsklimat kan skapas.


Start

26 sep

Pågår till

21 okt

Plats

Distans

Anmäl senast

11 sep

Kompe­tens­ut­veckla dig inom det senaste i smart industri

Vi har platser kvar på vår yrkes­hög­sko­le­ut­bildning Digita­li­se­rings­ledare – smart industri och därför finns möjligheten att kostnads­fritt läsa fristående kurser inom utbildningen.

Kursen Ledarskap i förändring 10 YH-poäng passar dig som är tekniker idag eller har arbets­livs­er­fa­renhet inom en tvärfunk­tionell roll i industrin och vill kompe­tens­ut­veckla dig inom det absolut senaste i smart industri! 

Klarar du kursen får du 10 YH-poäng registrerade samt ett kursintyg.

Förkun­skapskrav

 • Gymna­si­e­examen, eller motsvarande kunskaper från yrkeserfarenhet
 • Betyg i matematik 2 
 • Yrkes­er­fa­renhet från en tvärfunk­tionell roll inom industrin i minst två år

Du läser på distans

Kursen bedrivs helt på distans under 4 veckor.

Kursens mål

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskap om:

 • ledar­skapets roll i förändringsarbetet
 • olika föränd­rings­mo­deller
 • olika organi­sa­tioner och strukturer och hur de påverkar förändringsarbetet
 • olika typer av konflikter
 • grupp­dy­namik och hur en grupp påverkas vid förändring

Färdigheter att:

 • att analysera drivkrafter och hinder för förändring
 • använda sig av en modell för konflikthantering
 • identifiera och kritiskt bedöma behov i en specifik föränd­rings­si­tu­ation samt välja ledarstil anpassad till olika intressenter

Kompetens att självständigt:

 • att planera, analysera och utvärdera speci­fika­för­änd­ringar i en organisation
 • att kritiskt granska etiska aspekter vid val och kombination av olika typer av metoder för förändringsledning

Studiemedel

Utbild­ningen bedrivs inom ramen för yrkes­högskolan och berättigar dig till studiemedel via CSN.

Kursintyg

Vid godkänt resultat får du 10 YH-poäng registrerade samt ett kursintyg.

Ansök senast 11 september

Du ansöker till kursen via formuläret nedan senast 11 september. Antagning sker efter sista ansök­ningsdag och antag­nings­besked meddelas via mail till dig kort därefter.

Bifoga betyg och arbetsintyg. Använd shift-knappen på tangentbordet för att markera flera filer på samma gång.

Kontakta Johannes Persson för mer information

Foto av Johannes Persson