Skip to content

Molntek­nologi 20 p

Kursen behandlar området molnteknologi. Här gås det igenom lite djupare de specifika möjligheterna med just molnteknologi. Du kommer att få lära dig att skicka upp och samla data och hur man sedan kan använda teknologin för att börja jobba med sin process. Du kommer också få en inblick i hur strategiskt viktigt det är att välja rätt molnleverantör och vad för påverkan det kan ha på hela organisationen. I den här kursen behandlas även IT-säkerhet på en övergripande nivå.


Start

04 juli

Pågår till

23 sep

Plats

Distans

Anmäl senast

19 juni

Kompe­tens­ut­veckla dig inom det senaste i smart industri

Vi har platser kvar på vår yrkes­hög­sko­le­ut­bildning Digita­li­se­rings­ledare – smart industri och därför finns möjligheten att kostnads­fritt läsa fristående kurser inom utbildningen.

Kursen Molntek­nologi 20 YH-poäng passar dig som är tekniker idag eller har arbets­livs­er­fa­renhet inom en tvärfunk­tionell roll i industrin och vill kompe­tens­ut­veckla dig inom det absolut senaste i smart industri! 

Klarar du kursen får du 20 YH-poäng registrerade samt ett kursintyg.

Förkun­skapskrav

  • Gymna­si­e­examen, eller motsvarande kunskaper från yrkeserfarenhet
  • Betyg i matematik 2 
  • Yrkes­er­fa­renhet från en tvärfunk­tionell roll inom industrin i minst två år

Du läser på distans

Kursen bedrivs helt på distans under 8 veckor.

Ansök senast 19 juni

Du ansöker till kursen via formuläret nedan senast 19 juni. Antagning sker efter sista ansök­ningsdag och antag­nings­besked meddelas via mail till dig kort därefter. 

Yrkeshögskolan: Ansökan till kurs på tom plats

Bifoga betyg och/eller arbetsintyg.

Vilken kurs/kurser vill du ansöka till?

Kontakta Johannes Persson för mer information

Foto av Johannes Persson