Skip to content

För dig som nyfiken på oss och våra utbildningar inom yrkeshögskolan

Torsdag 30 mars klockan 18.00 hälsar vi dig som nyfiken på oss och våra utbildningar inom yrkes­högskolan välkommen på öppet hus. Ett tillfälle att få fördjupad information om våra utbildningar men även träffa lärare, studerande och branschfolk. Dessutom får du en rundvandring i våra lokaler på Volvo Torslanda. Anmäl dig senast 26 mars för att boka en plats.

Program

Vilka utbildningar erbjuder skolan i höst?
Verksam­hets­ledare Andrea Palmberg informerar om Göteborgs Tekniska College och de utbildningar som startar i höst. 

Lärande i arbete (LIA) — en unik chans att testa på yrkesrollen
Arbets­livsko­or­di­nator Hans Rosén beskriver hur processen kring LIA fungerar.

Branschens framtida kompetens­behov
Företags­re­pre­sen­tanter berättar om vilka kompetenser som behövs i framtiden och vad yrkes­rol­lerna innebär när vi går mot ett alltmer digita­li­serat och elekt­ri­fierat samhälle. 

Behörighet och antagning
YH-koordinator Linn Ramstedt förklarar hur vår process kring antagning fungerar samt hur du som saknar behörighet idag kan bli behörig genom en förut­bildning hos oss. 

Frågestund

Lärare och studerande tar med dig på en rundvandring och berättar mer fördjupat om utbild­ningen och delkurser
Följ med på rundvandring i våra lokaler och se våra häftiga tekniksalar med egen line, flera robotar och möjlighet till svarvning. För dig som är nyfiken på vår utbildning Distributions­e­lekt­riker blir det besök i vårt helt nybyggda uteklassrum.

Anmäl dig senast 26 mars

Vi möts klockan 18.00 vid TK-porten Volvo Torslanda för gemensam inpassering.

Vilken/vilka utbildningar är du intresserad av?

Vägbe­skrivning

Med bil: Kör till Perso­nal­vägen och parkera på Volvos stora parkering.

Med buss: Närmsta busshåll­plats är Volvo Torslanda TK. För busslinjer och tidtabell, se www​.vasttrafik​.se

57.719150
11.842397
Volvo Torslanda
Perso­nal­vägen 17
Göteborg

Kontakta oss för mer information

Foto av Andrea Palmberg
Foto av Linn Ramstedt

FAQ

Vi får ofta frågor kring våra utbildningar och hur det är att studera hos oss. Här har vi försökt att besvara frågor som ofta återkommer.

Frågor & svar