Skip to content

Vi ger dig som vill kombinera arbete med studier chansen till en spännande utbildning i Produk­tions­lo­gistik. Utbild­ningen bygger på livestreaming via Internet, själv­studier på distans i kombination med fåtal fysiska träffar vid tentor och laborationer. 

Som produktionslogistiker arbetar du med att skapa en effektiv logistik och att rätt sak är på rätt plats vid rätt tidpunkt. Är du drivande, ser helheter och gillar att kommunicera med andra människor är detta en yrkesroll som passar dig!


Nästa utbildningsstart

September 2019

Ansök direkt

Vi tar emot ansökningar fram till utbildningsstart

Antal YH-poäng

200

Antal deltagare

35 st

Branschen behöver dig

Industrin söker ständigt nya och duktiga medarbetare med kännedom om produk­tions­lo­gistik. Efter utbild­ningen kan du söka jobb som exempelvis:

 • Produk­tions­lo­gistiker
 • Logistik­be­redare
 • Produk­tions­tek­niker — logistik
 • Förpack­nings­tek­niker
 • Produk­tions­pla­nerare
 • Materi­al­pla­nerare

Exempel på arbets­upp­gifter är att planera och optimera materi­al­flöden på ett kostnads­ef­fektivt sätt eller att analysera materi­al­flö­des­kedjor och ge förslag till åtgärder med syfte att säkerställa störningsfri produktion, exempelvis att uppdatera materi­al­struk­turer, fastställa säker­hets­nivåer och ledtider samt optimera hemtagningskvantiteter

Vidare kan du arbeta med att ansvara för och själv­ständigt driva projekt som ska förbättra leveranspre­cision, öka lönsamheten, ge hög produk­ti­vitet, skapa korta leverans­tider och ge hög materi­al­om­sättning. Även om uppgifter som att själv­ständigt värdera och välja kommu­ni­kativa verktyg och ledar­skapsstil för att leda medarbetare mot uppsatta mål, presentera åtgärds­förslag och lönsam­hetskal­kyler på ett fackmässigt sätt eller att kommunicera och argumentera själv­ständigt med andra aktörer och yrkesroller, t.ex inköpare och leveran­törer inom logistikflödet.

Kursö­versikt

5 YH-poäng motsvarar 1 veckas studier.

 • Examens­arbete 40 p
 • Förpack­nings­lo­gistik 20 p
 • Industriell projekt­pla­nering 10 p
 • Lean logistics 20 p
 • Ledarskap & kommu­ni­kation 10 p
 • Produk­tions­lo­gistik A 15 p
 • Produk­tions­lo­gistik B 20 p
 • Produk­tions­lo­gistik C 30 p
 • Tillämpad produk­tions­e­konomi 15 p
 • Tillämpade produk­tions­lo­gistik­verktyg 20 p

Viktiga datum för dig som läser Produk­tions­lo­gistik med start 2019

För dig som påbörjar vår distans­ut­bildning Produk­tions­lo­gistik september 2019 är följande datum under hösten obligatoriska. 

9 – 10 september klockan 8 – 16
Intro­duktion

16 oktober klockan 17 – 20
Tentamen i matematik samt uppstart Excel

16 november klockan 9 – 16
Tentamen Excel samt ev omtenta matematik

Examens­ar­betet gör du på ett företag

Som slutuppgift kommer du driva ett projekt med tydlig koppling till produk­tions­lo­gistik på ett företag. Projektet motsvarar åtta veckors heltidsarbete.

Vem kan söka till utbildningen?

För att kunna antas till en utbildning på yrkes­högskolan måste du ha vissa förkun­skaper. Det kallas för behörighet. Om du inte skulle uppfylla de formella kraven på behörighet och särskilda kunskaper kan vi som anordnare göra undantag. Och just därför säger vi till alla att söka om man är intresserad — du har alltid en chans att komma in!

För denna utbildning krävs att du har en gymna­si­e­examen eller motsvarande samt godkända betyg i följande kurser:

 • Industri­tek­niska processer 1
 • Människan i industrin 1
 • Produk­tions­kunskap 1

Du kan ha motsvarande kunskaper på annat sätt, exempelvis genom att ha jobbat i industrin. Så, sök även om du inte uppfyller kraven ovan!

Ansöker till utbild­ningen gör du mellan 1 februari och 1 maj. 

Du kan läsa mer om behörighet på yrkes­hög­skolans hemsida.

Omfattning

Utbild­ningen motsvarar 200 YH-poäng och riktar sig till dig som vill läsa på kvällstid och på distans, i lägre takt och som dessutom vill kombinera mångårig erfarenhet från industrin med teoretiska studier.

Du behöver datorvana

Eftersom utbild­ningen sker på distans med handledning via Internet, krävs det att du har god datorvana och goda kunskaper i grund­läg­gande dator­kunskap för att kunna delta i utbild­ningen. En grund­för­ut­sättning är också att du har tillgång till dator och Internet.

Följ oss på @goteborgstekniskacollege

Kontakta Andrea Palmberg för mer information

Foto av Andrea Palmberg