Skip to content

HELFART/DISTANS. För dig som är redo att anta nya utmaningar mot en kreativ och spännande yrkesroll startar vi i december vår klassiker Produk­tions­ut­veckling 400 YH-poäng. Denna gång helt på distans!

Industrin söker ständigt nya medarbetare med kännedom om produktionsutveckling. Idag finns ett stor behov av kompetens för att bygga framtidens digitaliserade smarta fabriker. Som produktionsutvecklare arbetar du med att förbättra och utveckla produktionsprocesser för att skapa en hållbar utveckling för industrin. För att trivas i denna roll är du en kreativ person som brinner för problemlösning och ser möjligheterna med ny teknik.


Utbildningsstart

21 dec

Ansök senast

29 nov

Antal YH-poäng

400

Antal deltagare

35 st

Ansök direkt!

För att kunna antas till en utbildning på yrkes­högskolan måste du ha vissa förkun­skaper. Det kallas för behörighet. Om du inte skulle uppfylla de formella kraven på behörighet och särskilda kunskaper kan vi som anordnare göra undantag. Och just därför säger vi till alla att söka om man är intresserad — du har alltid en chans att komma in!

Ansöka direkt!

Lärande i arbete

Redan under utbild­nings­pe­rioden får du prova på yrket. Under dina fyra LIA-perioder samt examens­arbete kommer du att vidare­ut­veckla dina kunskaper från skolan på en arbetsplats. Här får du arbets­livs­er­fa­renhet och kontakter som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbild­ningen. I skolans nätverk finns stora och små företag som öppnar dörrarna för dig som studerande!

Läs mer om LIA 


Framtida yrkesroller

 • Produk­tions­ut­vecklare
 • Produk­tions­tek­niker
 • Kvali­tets­tek­niker
 • Lean-koordinator
 • Industriell förbätt­rings­ledare
 • Projekt­ledare i produktion 
 • Produk­tions­be­redare

Kursö­versikt

5 YH-poäng motsvarar 1 veckas studier.

 • Automa­ti­se­rings­teknik 10 p.
 • CAD, geometri & ritningsläsning 15 p.
 • Drift­sä­kerhet och TPM 10 p.
 • Examens­arbete 25 p.
 • Excel 10 p.
 • Hållbar produktion och energieffektivisering 10 p.
 • Industriell IT 10 p.
 • Effektiv kommu­ni­kation i industriell miljö 10 p.
 • Kvali­tets­teknik och Six Sigma 20 p.
 • Lean Production 20 p.
 • Lärande i Arbete 1 20 p.
 • Lärande i Arbete 2 25 p.
 • Lärande i Arbete 3 25 p.
 • Lärande i Arbete 4 25 p.
 • Organi­sation och ledarskap 15 p.
 • Produk­tions­e­konomi A 20 p.
 • Produk­tions­e­konomi B 15 p.
 • Produk­tions­teknik och arbetsmiljö 20 p.
 • Produk­tions­teknik och tillverkningsmetodik 30 p.
 • Produk­tions­teknik och tillverkningsstrategi 15 p.
 • Produkt­ut­veck­lings­pro­cessen 10 p.
 • Projekt­me­todik i industriell miljö 10 p.
 • Tillämpad matematik 15 p.
 • Tillämpad produk­tions­lo­gistik 15 p.

Behörig­hetskrav

Gymna­si­e­examen eller motsvarande samt godkända betyg i följande kurser:

 • Matematik 2
 • Industri­tek­niska processer 1
 • Människan i industrin 1
 • Produk­tions­kunskap 1

Anordnare kan dock göra undantag. Sök ändå om du är intresserad — du har alltid en chans att komma in!

Vår förut­bildning gör det möjligt för dig att bli antagen

Vi kommer att erbjuda förut­bildning på distans i delar av kurserna Matematik 2, Produk­tions­kunskap 1, Industri­tek­niska processer 1 och Människan i industrin 1. Den som genomför förut­bild­ningen med ett godkänt resultat får automatiskt en plats på utbildningen.

Vanliga frågor

 • Vem kan söka till utbildningen?
 • Hur söker man?
 • När och hur får jag veta om jag blivit antagen?

Du hittar alla svar här!

Kontakta Andrea Palmberg för mer information

Foto av Andrea Palmberg