Skip to content

HALVFART/DAGTID. Har du tidigare erfarenhet av automation, PLC-program­mering i underhåll, drift­sättning och indust­riella processer och är redo för nya möjligheter inom ditt område? I höst startar utbild­ningen Program­merbara styrsystem för under­hålls­tek­niker som ger dig chansen att ta ett kliv framåt i karriären.


Antal YH-poäng

25

Antal platser

20

Utbildningsstart

29 nov

Plats

Volvo Torslanda

För dig som arbetar som underhållstekniker

Med denna kurs lär du dig programmera och felsöka PLC- och HMI-kod med analoga signaler och datatyper. Vidare lär du dig felsökning och drift­sättning samt får kunskap i reglerteknik. 

Förkun­skapskrav

 • Gymna­si­e­examen, eller motsvarande kunskaper från yrkeserfarenhet
 • Ett års yrkes­er­fa­renhet från automa­ti­serat underhåll samt erfarenhet av PLC-program­mering i underhåll eller drift­sättning eller motsvarande.

Halvfart under tio veckor

Utbild­ningen bedrivs på halvfart under tio veckor och består av regelbundna träffar på tisdagar vecka 48 – 51 samt vecka 2 – 7 i våra lokaler vid Volvo Torslanda. Vid godkänt resultat får du 25 YH-poäng registrerade samt ett kursintyg.

Utbild­ningens mål

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskap om:

 • PLC- och HMI-program­mering med digitala och analoga datatyper och kunskap om funktions­block och hårdvarukonfigurering
 • Hantering av analoga signaler och analog hårdvara
 • Diagnostik och konfi­gu­rering av profibus och profinet
 • Drift­sättning och konfi­gu­rering av drifter
 • Konfi­gu­rering av felsäk­ra­system och deras tillämpningar
 • Regler­teknik i praktiken med inriktning mot industrin

Färdigheter att:

 • Programmera och felsöka PLC- och HMI-kod med analoga signaler och datatyper
 • Kunna tolka, programmera och felsöka existerande kod med funktionsblock
 • Felsöka och driftsätta profibus och profinet-nätverk
 • Konfigurera och driftsätta drifter med hjälp av erhållen kunskap i regler­teknik. programmera och utvärdera säkerheten i felsäkrasystem
 • Använda regler­teknik för inställning och paramet­ri­sering av olika automa­ti­serade styrsystem.

Kompetens att självständigt:

 • Med hjälp av existerande program och dokumen­tation kunna felsöka och åtgärda uppkomna fel i såväl digitala som analoga programdelar
 • Utföra enklare drift­sätt­ningar av enheter i ett profinet eller profibusnätverk
 • Utföra enklare program­ju­ste­ringar i parametrar i ett regler­tek­niskt system, med inriktning på indust­riella drifter och frekvensomformare
 • Felsöka och analysera felsäkrasystem

Studiemedel

Utbild­ningen bedrivs inom ramen för yrkes­högskolan och berättigar dig till studiemedel via CSN.

Kursintyg

Vid godkänt resultat får du 25 YH-poäng registrerade samt ett kursintyg

Kontakta oss för mer information

Foto av Linn Ramstedt
Foto av Johan Löwendahl