Skip to content

HALVFART/DAGTID. En spännande utbildning för dig som redan arbetar inom industrin och vill bygga på dina kunskaper och lära dig mer om digitala processer för smart underhåll. Utbild­ningen bedrivs på halvfart under tolv veckor och består av regelbundna träffar på distans (fredagar) samt en gemensam laboration under två dagar i våra lokaler vid Volvo Torslanda. 


Antal YH-poäng

30

Antal platser

20

Utbildningsstart

9 dec

Plats

Distanstudier | Volvo Torslanda

Få förståelse hur du genom dataanalys kan identifiera orsaker till avvikelser

Utbild­ningen Smart underhåll och dataanalys fokuserar på teori kring smart underhåll och vad det innebär i praktiken. Vidare får du får lära dig verktygen som behövs för att analysera data och förstå processen bakom arbetet. Under utbild­ningen får du även lära dig mer om digital information, grund­läg­gande program­me­rings­koncept i Python samt uppbyggnad i databashan­tering. Efter utbild­ningen kommer du att bland annat ha förståelse för hur du genom dataanalys kan identifiera orsaker till avvikelser samt att själv­ständigt ta fram metod för smart underhåll i en specifik produktionsutrustning

Förkun­skapskrav

 • Gymna­si­e­examen, eller motsvarande kunskaper från yrkeserfarenhet
 • Ett års yrkes­er­fa­renhet från indust­riellt underhåll

Halvfart under tolv veckor

Utbild­ningen bedrivs på halvfart under tolv veckor och består av regelbundna träffar på distans (fredagar) vecka 49 – 50 och vecka 2 – 11 samt en gemensam laboration under två dagar i våra lokaler vid Volvo Torslanda. Du behöver ha tillgång till en PC under utbild­ningens gång.

Utbild­ningens mål

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskap om:

 • om smart underhåll och dess möjligheter
 • om olika sätt att skicka digital information, ev. begräns­ningar, säkerhet, prestanda samt kraven från industrin av dess förläggning och användning vid val av olika överföringsmedier
 • om grund­läg­gande program­me­rings­koncept i Python såsom in- och utmatning av information till ett dator­program, datatyper, funktioner, selektioner och iterationer
 • om uppbyggnad i SQL/​databashantering om olika sensorer och givare för mätning av maskin och process

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i:

 • att koppla ihop olika sensorer med exempelvis en agent eller en PLC med OPC/UA-gränssnitt
 • att identifiera hårdva­ru­kom­po­nenter samt I/O gränssnitt och API
 • att skriva specifika program med Python/​Jython som programmeringsspråk
 • att använda sig av en SQL-databas att identifiera och samla in avvikelser i en produk­tions­process för att ta nästa steg mot ett preskriptivt underhåll
 • att genom dataanalys identifiera orsaker till avvikelser att kunna välja rätt sensor för rätt applikation

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser i:

 • att själv­ständigt kunna ta fram en metod för smart underhåll i en specifik produktionsutrustning

Studiemedel

Utbild­ningen bedrivs inom ramen för yrkes­högskolan och berättigar dig till studiemedel via CSN

Kursintyg

Vid godkänt resultat får du 30 YH-poäng registrerade samt ett kursintyg.

Ansök direkt

Glöm inte att bifoga dina betyg och intyg. Använd shift-knappen för att markera flera filer samtidigt. Antagning sker löpande.

Bifoga betyg och arbetsintyg.

Kontakta oss för mer information

Foto av Andrea Palmberg
Foto av Johannes Persson