Skip to content

HELFART/DAGTID. För dig som gillar att kavla upp ärmarna och lösa praktiska problem. Branschen skriker efter utbildade under­hålls­tek­niker och möjlig­heterna för ett utvecklande och välbetalt jobb efter examen är extra goda. Sök redan idag!

Framtidens industri är i allt högre grad automatiserad, vilket kräver helt nya kunskaper inom el och programmering. Som underhållstekniker med inriktning mot el och automation är du en viktig spelare i uppdraget att skapa en modern och hållbar industri. I jobbet är ingen dag den andra lik och det är viktigt att du gillar högt tempo, är stresstålig och gillar att lösa problem.


Utbildningsstart

7 sep

Ansök senast

7 sep*

Antal YH-poäng

420

Antal deltagare

32 st

* Ansök­nings­pe­rioden är förlängd fram till kursens start.

Ansökan

Ansök HÄR »>

Under/​efter utbildningen

Lärande i arbete 

Redan under utbild­nings­pe­rioden får du prova på yrket. Under dina två LIA-perioder kommer du att vidare­ut­veckla dina kunskaper från skolan på en arbetsplats. Här får du arbets­livs­er­fa­renhet och kontakter som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbild­ningen. I skolans nätverk finns stora och små företag som öppnar dörrarna för dig som studerande!

Läs mer om LIA här

Efter utbild­ningen kan du söka jobb som exempelvis:

 • Under­hålls­tek­niker
 • Automa­tions­tek­niker
 • Indust­ri­e­lekt­riker
 • Under­hålls­me­ka­niker
 • Service­tek­niker
 • Fastig­hets­tek­niker

Kursö­versikt

5 YH-poäng motsvarar 1 veckas studier.

 • Arbets­ledning och kommu­ni­kation 15 p
 • Automation i processer 10 p
 • Elteknik för under­hålls­tek­niker 1 30 p
 • Elteknik för under­hålls­tek­niker 2 20 p
 • Examens­arbete 15 p
 • Felsökning och materi­al­kunskap 10 p
 • Fysik och kemi i under­hålls­miljö 10 p
 • Hållbar energi­an­vändning 10 p
 • Industriell IT samt säker­hets­system 30 p
 • Kvalitet och miljö 10 p
 • Lärande i Arbete 1 40 p
 • Lärande i Arbete 2 50 p
 • Matematik och Excel för under­hålls­tek­niker 20 p
 • Mekanik 1 20 p
 • Mekanik 2 30 p
 • Program­mering för under­hålls­tek­niker 30 p
 • Säkert underhåll med hälsa och säkerhet 10 p
 • Under­hållets stödfunk­tioner 15 p
 • Under­hållets uppläggning 15 p
 • Återstäl­lan­de­teknik 15 p

Behörig­hetskrav

Gymna­si­e­examen eller motsvarande samt godkända betyg i följande kurser:

 • Ellära 1 eller motsvarande kunskaper
 • Produk­tions­ut­rustning 1 eller Elektro­me­kanik eller motsvarande kunskaper

Anordnare kan dock göra undantag. Sök ändå om man är intresserad — du har alltid en chans att komma in!

Förut­bildning

Vår förut­bildning gör det möjligt för dig att bli antagen!

Vi kommer att erbjuda förut­bildning i delar av kurserna Ellära 1 och Produk­tions­ut­rustning 1 under sommaren. Den som genomför förut­bild­nignen med ett godkänt resultat får automatiskt en plats på utbild­ningen som startar i september. Förut­bild­ningen inleds på distans i juni och fortsätter i augusti med ett fåtal fysiska träffar.

Vanliga frågor

 • Vem kan söka till utbildningen?
 • Hur söker man?
 • När och hur får jag veta om jag blivit antagen?

Du hittar alla svar här!

Kontakta Andrea Palmberg för mer information

Foto av Andrea Palmberg