Skip to content

HELFART/DAGTID. För dig som gillar att kavla upp ärmarna och lösa praktiska problem. Branschen skriker efter utbildade under­hålls­tek­niker och möjlig­heterna för ett utvecklande och välbetalt jobb efter examen är extra goda. Sök redan idag!

Framtidens industri är i allt högre grad automatiserad, vilket kräver helt nya kunskaper inom el och programmering. Som underhållstekniker med inriktning mot el och automation är du en viktig spelare i uppdraget att skapa en modern och hållbar industri. I jobbet är ingen dag den andra lik och det är viktigt att du gillar högt tempo, är stresstålig och gillar att lösa problem.


Utbildningsstart

Sept

Ansök senast

15 maj

Antal YH-poäng

420

Antal deltagare

32 st

Ansök direkt

För att kunna antas till en utbildning på yrkes­högskolan måste du ha vissa förkun­skaper. Det kallas för behörighet. Om du inte skulle uppfylla de formella kraven på behörighet och särskilda kunskaper kan vi som anordnare göra undantag. Och just därför säger vi till alla att söka om man är intresserad — du har alltid en chans att komma in!

Ansökan öppnar våren 2021.

Lärande i arbete

Redan under utbild­nings­pe­rioden får du prova på yrket. Under dina två LIA-perioder kommer du att vidare­ut­veckla dina kunskaper från skolan på en arbetsplats. Här får du arbets­livs­er­fa­renhet och kontakter som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbild­ningen. I skolans nätverk finns stora och små företag som öppnar dörrarna för dig som studerande!

Läs mer om LIA


Framtida yrkesroller

 • Under­hålls­tek­niker
 • Automa­tions­tek­niker
 • Indust­ri­e­lekt­riker
 • Under­hålls­me­ka­niker
 • Service­tek­niker
 • Fastig­hets­tek­niker

Kursö­versikt

5 YH-poäng motsvarar 1 veckas studier.

 • Arbets­ledning och kommunikation 15 p.
 • Automation i processer 10 p.
 • Elteknik för under­hålls­tek­niker 1 30 p.
 • Elteknik för under­hålls­tek­niker 2 20 p.
 • Examens­arbete 15 p.
 • Felsökning och materialkunskap 10 p.
 • Fysik och kemi i underhållsmiljö 10 p.
 • Hållbar energi­an­vändning 10 p.
 • Industriell IT samt säkerhetssystem 30 p.
 • Kvalitet och miljö 10 p.
 • Lärande i Arbete 1 40 p.
 • Lärande i Arbete 2 50 p.
 • Matematik och Excel för underhållstekniker 20 p.
 • Mekanik 1 20 p.
 • Mekanik 2 30 p.
 • Program­mering för underhållstekniker 30 p.
 • Säkert underhåll med hälsa och säkerhet 10 p.
 • Under­hållets stödfunktioner 15 p.
 • Under­hållets uppläggning 15 p.
 • Återstäl­lan­de­teknik 15 p.

Behörig­hetskrav

Gymna­si­e­examen eller motsvarande samt godkända betyg i följande kurser:

 • Ellära 1 eller motsvarande kunskaper
 • Produk­tions­ut­rustning 1 eller Elektro­me­kanik eller motsvarande kunskaper

Anordnare kan dock göra undantag. Sök ändå om man är intresserad — du har alltid en chans att komma in!

Vår förut­bildning gör det möjligt för dig att bli antagen

Vi kommer att erbjuda förut­bildning i delar av kurserna Ellära 1 och Produk­tions­ut­rustning 1. Den som genomför förut­bild­nignen med ett godkänt resultat får automatiskt en plats på utbildningen.

Vanliga frågor

 • Vem kan söka till utbildningen?
 • Hur söker man?
 • När och hur får jag veta om jag blivit antagen?

Du hittar alla svar här!

Kontakta Andrea Palmberg för mer information

Foto av Andrea Palmberg