Skip to content

Är du sugen att lära dig något nytt? Vill du vässa ditt CV med en utbildning som efterfrågas på arbets­mark­naden? Föredrar du att varva teori med praktik? Då ska du kika närmare på våra yrkesvuxen­utbildningar som ges på gymnasial nivå.

Efter­frågade utbildningar

Som student på våra yrkesvuxen­utbildningar kan du vara säker på att den utbildning du går är efterfrågad av industri och fordons­bransch. Utbild­nings­ut­budet och kursin­ne­hållet ses regelbundet över för att säkerställa att vi erbjuder rätt utbildningar. Därför kan kursutbudet variera från år till år även om våra yrkesvuxen­utbildningar generellt har mycket gemensamt.

Utbild­ningarna:

  • startar flera gånger per år, bland annat i januari och augusti
  • är ca ett år långa
  • varvar teoretiska studier med praktik ute på företag
  • är avgiftsfria
  • berättigar dig till studiemedel från CSN
  • planeras utifrån behov och i samverkan mellan företag och kommun
  • leder till efter­frågade yrkesroller

På uppdrag av ArbVux och GRvux

Våra yrkesvuxen­utbildningar genomförs på uppdrag av Arbets­marknad och Vuxen­ut­bildning i Göteborg (ArbVux) och Göteborgs­re­gionen (GRvux) och är framtagna i samverkan med företag och kommun efter framtidens kompetens­behov.

Hitta rätt utbildning för dig hos ArbVux eller GRvux.