Skip to content

ArbVux och GRVux ansvarar för antagning

Vi har sedan januari 2010 anordnat yrkesvuxen­utbildningar på uppdrag av Arbets­marknad och Vuxen­ut­bildning i Göteborg (ArbVux) och Göteborgs­re­gionen (GR). ArbVux, GRVux och Göteborgs Tekniska College har olika ansvars­om­råden. ArbVux och/​eller GRVux ansvarar för antagning till utbild­ningen och utfärdande av betyg. Till dem ska du höra av dig om du undrar över behörighet, antagning och möjligheter till en plats på nästa utbildningsstart! 

Vänd dig till ArbVux tel. 031 – 368 00 00.eller GRVux i din hemkommun med frågor om antagning.

Vi står för genom­fö­rande av utbild­ningen och när du väl är antagen är det vi som ansvarar för att din tid på skolan blir riktigt bra och att du kan nå målet med din utbildning!

Vem får söka våra utbildningar?

Du som har slutfört grundskola eller motsvarande fr.o.m 1 juli det år du fyller 20 år och är folkbokförd i Göteborgs­re­gi­onens kommuner, dvs. Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn eller Öckerö.