Skip to content

Stora och små företag tar emot studerande

APL innebär att en del av utbild­ningen är förlagd ute på en arbetsplats och både små och stora företag har tidigare tagit emot och anställt studerande, däribland: Volvo Person­vagnar, IAC, Scania bilar, Caterpillar, Volvo Buss, Keolis och Göteborgs Spårvägar.

Kompe­tens­be­hovet i regionen är den främsta drivkraften bakom vilka yrkesvuxen­utbildningar som startar. Under APL-perioder får man som arbets­givare tillfälle att bekanta sig med framtida medarbetare — vilket är en otrolig möjlighet för alla iblandande!

Vi garanterar alla studerande en APL-plats

Vi genomför yrkes­utbildningar på uppdrag av Göteborgs stad och Göteborgs­re­gionen och APL är en mycket viktig del av utbild­ningen. Skolan garanterar att alla studerande får en praktikplats.

Enligt avtal är alla studerande försäkrade, både person­för­säkring, om man skadar sig på arbets­platsen, och ansvars­för­säkring, om olyckan är framme och något går sönder under praktik, ingår i skolans försäkring.

Rätt information för just dig

Är du studerande som söker information om hur du ska genomföra din kommande APL-period? Är du handledare som ska ta emot en ny studerande och undrar vad som förväntas av dig? Följ knapparna nedan för att finna rätt information för just dig!

Marie svarar på dina frågor!

Marie Persson
Arbets­livsko­or­di­nator
marie.​persson@​gtc.​com
0708 – 58 19 80