Skip to content

För företag och arbets­givare finns det stora möjligheter att påverka innehållet i utbild­ningarna och dessutom skapas en fantastisk plattform där du kan rekrytera medarbetare med aktuell och skräd­darsydd kompetens direkt efter att den studerande tagit examen!

Marie svarar på dina frågor!

Marie Persson
Arbets­livsko­or­di­nator
marie.​persson@​gtc.​com
0708 – 58 19 80