Skip to content

På din APL-arbetsplats utbildas du i skarpt läge. Under handledning får du vidare­ut­veckla dina kunskaper från skolan i en verklig miljö. Du får arbets­livs­er­fa­renhet och får känna på din kommande yrkesroll redan under studietiden. Och du får kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen.

Får jag hjälp att hitta en APL-plats?

Oavsett vilken utbildning du går rekom­men­derar vi att du själv är aktiv i att söka en APL-plats. Du vet bäst själv vilka dina långsiktiga mål är och vilken typ av arbetsplats som passar dig — därför blir du mer nöjd om du själv får vara med och påverka var du ska göra din APL! Ytterligare en fördel med att själv söka sin APL-plats är han man förbereder sig för livet efter examen och på jobbsökande och anställ­nings­in­ter­vjuer som man då kommer att gå igenom. Men vi lämnar dig inte ensam; du får ta del av vårt nätverk av företag och vi stödjer och coachar dig hela vägen mot din APL-plats. Och… vi ansvarar att alla studerande har en praktik­plats under sin utbildning!

Vilka aktiviteter erbjuder skolan inför APL:n?

Vi brukar erbjuda flera aktiviteter som en förbe­re­delse för din APL:

  • Intro­duktion till Arbets­livs­in­teg­ra­tions­gruppen som ansvarar för APL-platser.
  • CV-skrivning och personligt brev
  • Coachande samtal

Har jag någon försäkring i samband med APL:n?

Vi genomför yrkes­utbildningar på uppdrag av Göteborgs stad och Göteborgs­re­gionen. Enligt vårt avtal är alla studerande försäkrade, både person­för­säkring, om du skadar dig på arbets­platsen, och ansvars­för­säkring, om olyckan är framme och något går sönder under din praktik, ingår i skolans försäkring.

Marie svarar på dina frågor!

Marie Persson
Arbets­livsko­or­di­nator
marie.​persson@​gtc.​com
0708 – 58 19 80