Skip to content

Är du intresserad av ett varierande jobb där du får arbeta med att installera elektrisk utrustning som belysning, olika styr- och regle­rings­system på fastigheter, industrier, bostäder eller affärslo­kaler? Då är detta en utbildning för dig!


Utbild­ningens innehåll

Utbild­ningen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna få anställning som Instal­la­tions­e­lekt­riker. I utbild­ningen varvas teoretiska och praktiska moment i skolans teori- och labora­tions­salar. Även APL (praktik) på en arbetsplats ingår.

Under utbild­ningen kommer du få kunskaper inom elsäkerhet eftersom misstag kan orsaka stora skador både på personer och egendom.

Utbild­ningen ger dig teoretisk kompetens för aukto­ri­sation B, vilket ger dig rätt att efter två års praktik efter avslutad utbildning utföra instal­la­tions­arbete, samt lossa och ansluta elektrisk lågspänningsutrustning.

Utbild­ningens längd

Studierna är på heltid under 58 veckor. Under juli månad är det studieuppehåll.

Studieform

Lärarledda lektioner, labora­tioner, APL, själv­studier samt handledning.

Förkun­skaper

Kunskaper motsvarande grundskola i svenska eller svenska som andra språk samt matematik. Industri­er­fa­renhet önskvärt.

Kurser

 • Fastig­hets­au­to­mation
 • Ellära
 • Praktisk ellära
 • Elkraft­teknik
 • Service­kunskap
 • Belys­nings­teknik
 • Elinstal­la­tioner
 • Elmotor­styrning
 • Kommu­ni­ka­tionsnät
 • Matematik
 • Samman­fogning

Varierande arbets­upp­gifter

Som instal­la­tions­e­lekt­riker drar du in ledningar och installerar elektrisk utrustning både på höga höjder och i trånga utrymmen. Du drar också fram ström till fläktar, värme­an­lägg­ningar och belysning och ansluter kylskåp och spisar.

Ansök

Du ansöker till utbild­ningen hos ArbVux eller GRVux.

En dag på jobbet

Du arbetar med att skapa nya elinstal­la­tioner och utöka befintliga elanlägg­ningar. Felsökning och repara­tions­teknik är vanligt förekom­mande i arbetet. Bered­skaps­tjänst eller jourtjänst ingår ofta i arbetet, vilket innebär att man ibland får arbeta kvällar, nätter och helger när det uppstår fel.

Bered­skaps­tjänst eller jourtjänst ingår ofta i arbetet. Det innebär att man ibland får arbeta kvällar, nätter och helger när det uppstår fel. Då är kontakt med kund är en viktig del av arbetet krävs det att du är service­in­riktad. Resor kan ingå i sådana här arbeten och körkort är därför önskvärt.

Kontakta Magnus Hildström för mer information

Foto av Magnus Hildström