Skip to content

Nu finns det möjlighet för dig som är 20 år eller äldre att gå en lärlings­ut­bildning till person­bils­me­ka­niker där du genomför minst 70 procent av utbild­ningen på en arbetsplats och resten på skolan. En handledare stöttar dig på arbets­platsen och en lärare gör detsamma på skolan. 


Utbild­ningens innehåll

Utbild­ningen börjar med en orien­te­ringskurs på 100 poäng, där vi tillsammans gör en studie­pla­nering och där du får besöka en lärlingsarbetsplats. 

Du får kunskaper i grund­läg­gande fordons­teknik och hur ett tungt fordon är uppbyggt. Du lär dig vad komponenter i ett fordon gör och hur de sitter ihop och fungerar tillsammans. 

Under den arbets­plats­för­lagda delen av utbild­ningen utvecklar du förmågan att reparera och utföra service på lastbilar. Du kommer även skaffa dig kunskaper för att följa miljö- och säkerhetsföreskrifter. 

En stor del av under­vis­ningen sker på verkstäder med handledning.

Kurser

  • Lastbilsmon­terad hydraulik och pneumatik 
  • Lastbilar och utrustning
  • Maskin- och lastbils­teknik introduktion
  • Reparation av lastbilar och mobila maskiner
  • Komfort­system
  • Arbete från servicebil
  • Ellära
  • Matematik

Utbild­ningens längd

Utbild­ningen är på heltid upp till 65 veckor beroende på tidigare förkun­skaper och erfaren­heter. Din utbildning blir indivi­duellt upplagd.

Studieform

Lärarledda lektioner, labora­tioner, själv­studier samt handledning. Största delen av utbild­ningen är du på din lärlings­ar­bets­plats tillsammans med handledare. 

Förkun­skaper

Kunskaper motsvarande grundskola i svenska eller svenska som andra språk samt matematik. Industri­er­fa­renhet önskvärt. Vi erbjuder stöd i form av yrkes­svenska för studerande med annat modersmål än svenska.

Framtida arbets­platser

Framtida arbets­platser kan exempelvis vara verkstäder, bärgnings­fö­retag, större åkeri­fö­retag eller Bilprovningen. 

Ansök!

Du ansöker till utbild­ningen hos ArbVux eller GRVux.

En dag på jobbet

Som mekaniker arbetar du med att ta emot kunder, felsöka, demontera, rengöra, kontrollera, justera eller byta ut felaktiga eller utslitna delar. En mekaniker har många möjligheter till varierande och spännande arbetsuppgifter. 

Det är viktigt att du är service­in­riktad och duktig på att kommunicera med människor, eftersom moderna verkstäder fokuserar på kundbe­mö­tande som en viktig del av kundens helhets­upp­le­velse och du utgör företagets ansikte utåt i mötet med kunden. 

Kontakta Magnus Hildström för mer information

Foto av Magnus Hildström