Skip to content

En mekaniker med inriktning mot tunga fordon arbetar med lastbilar, bussar och entre­pre­nad­ma­skiner. Det finns ett stort behov av utbildade mekaniker med rätt kompetens för dagens moderna tunga fordon. Utbild­ningen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper för att få anställning som mekaniker.


Utbildning med språkstöd

Detta är en utbildning för dig som vill kombinera studier i SFI eller svenska som andraspråk grund (SASG) med gymnasiala kurser inom lastbilsteknik.

Utbild­ningen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna få anställning som mekaniker för tunga fordon på en verkstad. I utbild­ningen varvas teoretiska och praktiska moment i skolans teori- och labora­tions­salar. Även praktik på verkstäder ingår.

Du får kunskaper i grund­läg­gande lastbils­teknik och hur ett tungt fordon är uppbyggt. Du lär dig vad komponenter i ett fordon gör och hur de sitter ihop och fungerar tillsammans.

Utbild­ningens längd

Studierna är på heltid och du läser cirka 85 veckor beroende på förkun­skaper och din studietakt. Under juli månad är det studieuppehåll.

Studieform

Lärarledda lektioner, labora­tioner, APL, själv­studier samt handledning.

Kurser

  • Lastbilsmon­terad hydraulik och pneumatik 
  • Lastbilar och utrustning
  • Maskin- och lastbils­teknik introduktion
  • Reparation av lastbilar och mobila maskiner
  • Komfort­system
  • Arbete från servicebil
  • Ellära
  • Matematik

Framtida arbets­platser

Framtida arbets­platser kan exempelvis vara verkstäder, bärgnings­fö­retag, större åkeri­fö­retag eller Bilprovningen

Ansök!

Du ansöker till utbild­ningen hos ArbVux eller GRVux.

En dag på jobbet

Som mekaniker arbetar du med att ta emot kunder, felsöka, demontera, rengöra, kontrollera, justera eller byta ut felaktiga eller utslitna delar. En mekaniker har många möjligheter till varierande och spännande arbetsuppgifter. 

Det är viktigt att du är service­in­riktad och duktig på att kommunicera med människor, eftersom moderna verkstäder fokuserar på kundbe­mö­tande som en viktig del av kundens helhets­upp­le­velse och du utgör företagets ansikte utåt i mötet med kunden. 

Så arbetar vi med språkstöd i utbildningen

Film från SFI Väst som visar hur våra lärare kan stötta i både språk och yrkesämnen.

Kontakta Magnus Hildström för mer information

Foto av Magnus Hildström