Skip to content

Arbets­marknad och Vuxen­ut­bildning erbjuder nu en ettårig utbildning som gör dig redo att söka jobb som operatör inom industrin. Inom de kommande åren kommer det att behövas många industri­o­pe­ra­törer i Göteborgs­re­gionen. Om du satsar ett år på studier nu, kommer du att ha goda möjlighet att få ett spännande och utvecklande jobb där du kan växa och utvecklas i ditt arbete.


Utbild­ningens innehåll

 • Du lär dig att hantera verktyg, maskiner och datorstyrda maskiner.
 • Du lär dig hur en tillverk­nings­process ser ut inom industrin och hur industri­lös­ningar utvecklar och påverkar människans livsvillkor.
 • Du lär dig att läsa och förstå en ritning.
 • Du får kunskaper om lagar, regler och andra bestäm­melser inom yrkesområdet.
 • Du får lära dig att göra riskbedömningar.
 • Du får kunskaper i att kunna utvärdera arbets­pro­cessen och resultatet samt att dokumentera ditt arbete.
 • Du lär dig grund­läg­gande industri­teknik och grund­läg­gande svetsteknik.
 • Du får kunskap om brytningen mellan elektronik, datorteknik samt drift‑, underhålls- och produktionsteknik

Utbild­ningens längd

Studierna är på heltid och du läser cirka 40 veckor beroende på förkun­skaper och studietakt.

Studieform

Du studerar på heltid. Heltid betyder att du ska vara på skolan mellan 08:30 – 16:00, måndag till fredag. Variationer i schemat kan förekomma. Du kommer ha minst 6 veckors APL, vilket betyder arbets­plats­förlagt lärande. Det innebär att du kommer ha praktik som proces­so­pe­ratör på företag.

Förkun­skaper

Kunskaper motsvarande grundskola i svenska eller svenska som andra språk.

Kurser

 • Avhjälpande underhåll 1
 • Underhåll drift­sä­kerhet
 • Industri­au­to­mation
 • Industri­tek­niska processer 1 
 • Industri­tek­niska processer 2 
 • Människan i industrin 1 
 • Produk­tions­kunskap 1 
 • Interna transporter
 • Produk­tions­ut­rustning
 • Orientering Studie­pla­nering

Stort behov av operatörer i flera olika branscher i framtiden

Som operatör är du en viktig del i en tillverk­nings­process! Idag växer behovet av operatörer i bland annat elfor­donsin­du­strin och i fabriker som tillverkar batterier till elfordon. Det kommer att behövas många operatörer i Göteborg under de kommande åren och möjligheten att få jobb är mycket goda! Rollen kan innebära väldigt många olika arbets­upp­gifter beroende på arbetsplats. Många arbeten är handgripliga där du arbetar operativt i en industriell miljö. Operatörer behövs inom kemisk industri, pappers/​massaindustri, energi­fö­retag, tillverkning, livsmedel med mera. För den som är problem­lösare, tekniskt intresserad och vill arbeta inom industri (dagtid eller skift) kan ett jobb som operatör vara ett bra yrkesval.

Ansökan öppnar 10 januari

Du ansöker till utbild­ningen via GRVUX där du kan söka på Operatör och välja Göteborgs Tekniska College. Ansökan öppnar 10 januari och stängs 30 januari.

Ansök här

Vad gör en operatör?

Som operatör arbetar du med att övervaka och styra olika tillverk­nings­pro­cesser och med att identifiera och lösa tekniska fel. Det är viktigt att kunna hela processen väl, då det är ditt jobb att se till att allt löper som det ska och att slutpro­dukten är av hög kvalitet. Du ska snabbt kunna agera och åtgärda om någon plötslig störning uppstår. Om du är tekniskt lagd, duktig på att lösa problem och följa instruk­tioner, kan jobbet som operatör vara något för dig.

Vanliga frågor

Kontakta Magnus Hildström för mer information

Foto av Magnus Hildström