Skip to content

Dina erfaren­heter är värdefulla

Validering är en process som innebär en struk­tu­rerad bedömning, värdering och dokumen­tation av kunskaper och kompetenser. Bedömning av dina kunskaper görs med hjälp av skriftliga, muntliga och praktiska medel. Resultatet av en validering kan skifta, men ofta innebär det att validanden kan tillgo­do­räkna sig vissa kurser och läsa vissa.

Vi validerar alla

Vi utför på uppdrag av Arbets­marknad och Vuxen­ut­bildning i Göteborgs Stad validering inom samtliga våra utbildningsområden. 

Mer information om vad validering innebär och hur det kan gå till finner du på www​.valide​ringsinfo​.se

Intres­se­an­mälan

Du anmäler ditt intresse för validering via ArbVux.

Mer information

Mer information om vad validering innebär och hur det kan gå till finner du på www​.valide​ringsinfo​.se