Skip to content

Vem får söka en yrkesvuxenutbildning?

Du som har slutfört grundskola eller motsvarande fr.o.m 1 juli det år du fyller 20 år och är folkbokförd i Göteborgs­re­gi­onens kommuner, dvs. Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn eller Öckerö.

Hur ansöker jag till en yrkes­vux­en­ut­bildning hos er?

Du ansöker till våra utbildning via Arbets­marknad och Vuxen­ut­bildning i Göteborg (ArbVux) eller hos Göteborgs­re­gionen (GR).

Hur går antagningen till utbild­ningarna till?

Antagningen till våra utbildningar görs av Arbets­marknad och Vuxen­ut­bildning i Göteborg (ArbVux) eller Göteborgs­re­gionen (GRVux). Vid frågor gällande antagning kontakta alltid din hemkommun.

När startar nya utbildningar?

Nya utbildningar starta oftast i januari, mars, augusti och oktober. Vanligtvis är sista dag att söka en utbildning ca två månader innan start. Det är bra att konti­nu­erligt gå in på hemsidorna för att se när nya utbildningar är sökbara. När utbild­ningarna är sökbara, kan du gå in på länkarna till ArbVux eller GRVux och titta i deras kurska­ta­loger efter startdatum och sista ansökningsdag.

Hur avgörs vilka utbildningar som kommer att starta?

Alla våra utbildningar är framtagna efter behov i samverkan med branschen och våra uppdrags­givare. Bara utbildningar mot yrkesroller där det finns ett anställ­nings­behov får starta. ArbVux och/​eller GRVux avgör baserat på arbets­mark­nadens efterfrågan vilka utbildningar som ska få starta och vid vilken tidpunkt.

Hur ser en skoldag ut?

Ingen dag är den andra lik på våra lärcenter! Vi blandar teori med praktik, labora­tioner, verkstads­arbete m.m. Vanligtvis har du en lektion på förmiddagen kl. 8.0011.00, lunch, och en lektion på efter­mid­dagen kl. 12.0016.00. Detta är en heltids­ut­bildning och du bör räkna med att avsätta 40 timmar i veckan för att klara utbildningen.

Vilka blir mina klass­kam­rater och hur ser en vanlig” student ut?

Våra studerande utgör en härlig och färgspra­kande blandning av olika åldrar, språk och bakgrund! Många är relativt nyblivna svenskar och ser en yrkes­ut­bildning hos oss som ett bra sätt att etablera sig på arbets­mark­naden. Som så ofta i teknik­sam­manhang är männen fler än kvinnorna på våra utbildningar och det ser vi som en utmaning att förändra! Vi strävar efter mångfald så väl bland personal som studerande.

Hur är lärarna?

Hos oss möter du både lärare med teoretisk bakgrund från univer­si­tetet och utbildare med lång praktisk erfarenhet från branschen. Vi vill att våra lärare ska ha ska ha praktisk erfarenhet av de yrkesroller de utbildar mot och kunna dela med sig av sina egna erfaren­heter av att arbeta i verkstad och industrin. Vi följer med i teknik­ut­veck­lingen och har kunskap om ny teknik. Pedagogisk kunskap är en viktig kompetens och vi strävar efter att all personal ska ha någon form av pedagogisk utbildning.

Är utbild­ningarna på heltid?

Ja, våra utbildningar är alla på heltid. 

Vad får jag för intyg när jag avslutat utbildningen?

Vid utbild­ningens slut får alla studerande ett intyg från oss med alla avklarade delkurser. 

Hur får jag mina betyg efter avslutad utbildning?

Ett samlat betygs­do­kument med dina betyg beställer du från ArbVux 031 – 368 30 00

Hur söker jag studiemedel från CSN?

Du ansöker själv om studiemedel genom att gå in på CSN:s hemsida www​.csn​.se. Välj bidrag och/​eller lån, samt fyll i utbild­ningens termins­tider och poäng enligt det underlag du fick i kallelsen från Göteborgs Tekniska College i samband med att du blev antagen.

Vilka företag samarbetar ni med?

Vi samarbetar med en rad företag inom industrin och fordons­bran­schen. De mest kända industri­fö­re­tagen är förstås Volvo­bo­lagen med Volvo Person­vagnar och Volvo Lastvagnar i spetsen, men också under­le­ve­ran­törer som IAC, Plastal och Johnson Controls finns i vårt nätverk. Inom verkstad och efter­marknad finns både de stora märkes­verk­stä­derna som Bilia och Hedins och små lokala bilverk­städer bland våra partners.

Får man jobb efter en yrkesvuxenutbildning?

Yrkes­vux­en­ut­bild­ningarna är framtagna i nära samarbete med branschen, vilket utgör en garanti för att du har rätt kunskap och rätt kompetens med dig efter avslutad utbildning. Med din praktik har du också skaffat dig ett nätverk och praktiska erfaren­heter som gör dig anställ­ningsbar. Några löften om jobb kan vi inte ge – men vi kan erbjuda dig verktygen som underlättar för dig att själv skaffa ett!