Skip to content

Vi i världen

Inter­na­tio­nella erfaren­heter och utbyten för både studerande och personal samt ett företags­hjärta som slår extra hårt för Soweto Academy i Kenya. Vi utforskar och utvecklar världen omkring oss. 

Vi leder och medverkar i ett flertal innovations- och samar­bets­projekt inter­na­tio­nellt, har utlands­förlagd LIA och APL inom ramen för Erasmus+ och Atlas praktik samt ett lika aktivt värdskap på hemmaplan för att öka synergierna.

Samar­bets­partners

Våra samar­bets­partners består av globala företag och utbild­nings­or­ga­ni­sa­tioner i Malaysia, Australien, Frankrike, Belgien, Lettland, Spanien, Österrike, Tyskland, Island och Italien. Samverkan med företag och utbild­nings­or­ga­ni­sa­tioner inter­na­tio­nellt stärker beredskapen inför föränd­ringar i vår omvärld och förbereder våra deltagare för att arbeta utomlands och i globala företag.

Vi har sedan 2016 Erasmus+ VET Charter och dessutom är vi ackre­di­terade i det nya programmet för Erasmus+ 2021 – 2027.

Soweto Academy

Sedan år 2010 arrangerar vi en julin­samling där alla intäkter går till föräld­ralösa flickors elevavgift på Soweto Academy i Kenya. Dessutom har elever tillsammans med lärare besökt skolan i Kibera vid flertalet tillfällen inom ramen för Atlas-programmet. År 2017 hade vi glädjen att ha en delegation från Kenya hos oss. Sist men inte minst är gästfö­re­läsare hos oss genom det gåvobrev de får med och bidrar till en hel veckas måltid för en klass på Soweto Academy. 

Kontakta Josefine Larsson för mer information

Foto av Josefine Larsson