Skip to content

Vi leder och medverkar i ett flertal innovations- och samarbetsprojekt

Göteborgs Tekniska College leder och medverkar i ett flertal innovations- och samar­bets­projekt inom Europa och inter­na­tio­nellt, har utlands­förlagd LIA och APL inom ramen för Erasmus+ och Atlas praktik samt ett lika aktivt värdskap på hemmaplan för att öka synergierna. 

Samar­bets­partners

Våra samar­bets­partners består av globala företag och utbild­nings­or­ga­ni­sa­tioner i Malaysia, Australien, Frankrike, Belgien, Lettland, Spanien, Österrike, Tyskland, Island och Italien. Samverkan med företag och utbild­nings­or­ga­ni­sa­tioner inter­na­tio­nellt stärker beredskapen inför föränd­ringar i vår omvärld och förbereder våra deltagare för att arbeta utomlands och i globala företag.

Vi har sedan 2016 Erasmus+ VET Charter och dessutom är vi ackre­di­terade i det nya programmet för Erasmus+ 2021 – 2027.

Är du nyfiken på våra inter­na­tio­nella projekt?

Josefine Larsson har hand om våra inter­na­tio­nella innova­tions­projekt samt utlands­praktik inom ramen för Erasmus+, Nordplus och Atlas. Kontakta henne gärna vid frågor!

Kontakta Josefine Larsson för mer information

Foto av Josefine Larsson