Skip to content

Inter­na­tio­nella möten utvecklar personalens kompetens och stärker vår verksamhet

Det kollegiala lärandet genom inter­na­tio­na­li­sering ger mångfald och perspektiv och leder till en kvali­tets­höjning och är i linje med vår vision Vi utforskar och utvecklar världen omkring oss.

De lärdomar vår personal får i teknik­ut­veckling samt språk- och inter­kul­turell kunskap av ett inter­na­tio­nellt kunskaps­utbyte bidrar till att höja kvaliteten. 

Under åren har jobbskuggning utförts Inom ramen för Erasmus+ hos våra partner­or­ga­ni­sa­tioner i Parma och Alba i Italien, San Sebastian i Baskien, Olot i Katalonien, Riga i Lettland, Vöcklabruck i Österrike och Lyon i Frankrike.

Günter jobbskuggade i Parma och Alba

Att få möjligheten att se hur pedagogik, bedömning och elevkontakt som några exempel har fått mig att förstå vårt system och hur det är kopplat till övriga samhälls­frågor. Mina förvänt­ningar överträf­fades och jag ser fram emot att kunna få göra om en jobbskuggning framöver.

- Günter Sand, tekniklärare