Skip to content

Ger mångfald och perspektiv

Det kollegiala lärandet genom inter­na­tio­na­li­sering ger mångfald och perspektiv och leder till en kvali­tets­höjning och är i linje med vår vision Vi utforskar och utvecklar världen omkring oss.

De lärdomar vår personal får i teknik­ut­veckling samt språk- och inter­kul­turell kunskap av ett inter­na­tio­nellt kunskaps­utbyte bidrar till att höja kvaliteten. 

Under åren har jobbskuggning utförts Inom ramen för Erasmus+ bl.a. hos partner­or­ga­ni­sa­tioner i Parma och Alba Italien, San Sebastian Baskien, Olot Katalonien, Riga Lettland, Vöcklabruck Österrike och Lyon Frankrike.