Skip to content

Praktik utomlands är mycket populärt

Inom ramen för Erasmus+ och Atlas praktik har våra delt­a­gare chans att prak­tis­era utom­lands i län­der såsom exempelvis Malaysia, Frankrike, Island, Spanien, Aus­tralien, Bel­gien, Lettland, Italien och Österrike. Inter­na­tio­nella utbyten, genom APL och LIA utomlands samt värdskap på hemmaplan, utvecklar de studerande språk­kun­skaper, tekniska färdigheter och inter­kul­turell kompetens. 

Utlands­prak­tiken är mycket populär och vi är glada att så många som en tredjedel av våra gymna­si­e­del­tagare i årskurs 3 hittills har haft möjlighet att tillbringa sin APL-period utanför Sveriges gränser. Även studerande på yrkes­högskolan har genomfört LIA hos Volvo Cars Gent.

Som partner­or­ga­ni­sation tar vi dessutom emot lika många utländska elever och lärlingar för praktik hos oss och på Volvobolagen.

Vi är sedan 2016 Erasmus+ VET Charter och dessutom ackre­di­terade i det nya programmet för Erasmus+ 2021 – 2027.

Jag är doktorand inom biofysik på Oxfords Universitet och forskar på simulering och modellering av nanostrukturer. Jag är del av ett EU-samarbete med målet att ta fram en plattform för nanorobotar gjorda av DNA och det är lika fantastisk som det låter… Jag är mycket tacksam för utlandspraktiken som förberedde mig på kommande äventyr världen över.

– Joakim Bohlin, APL utomlands år 3 på GTG

Mitt personligt viktigaste resultat med utlandspraktiken är att jag har fått ännu större vilja att se hur mitt företag ser ut globalt. Helst i alla världens länder där vi finns. Jag har lärt mig en hel del gällande kulturen i nationen som vi befann oss i och som i sin tur påverkar kulturen på företaget. Att få känna på hur det är att arbeta på egen hand i ett främmande land med en annan kultur, sätter en på test. Man får se vad man går för! Att utöva ett språk som man är bekant med fast inte ens eget, i alla möjliga tillfällen och situationer, är nog bästa metoden för att bemästra det.

– Daniel Zivkovic, LIA hos Volvo Car Gent

Det var så häftigt att få möjligheten och att få åka ner till Gent och se Volvo fabriken där. Jag lärde mig att vara självständig, och att våga utmana sig själv… Kvalitetskursen var väldigt användbar då vi jobbade med ett kvalitetsuppdrag sedan ledarskap- och kommunikationskursen var väldigt användbar i praktiken.

– Sara Andersson, LIA hos Volvo Car Gent