Skip to content

Vi driver och medverkar i ett flertal inter­na­tio­nella innova­­tions­- och samverkansprojekt

Inom ramen för Erasmus+ är vi med i ett flertal innova­tions­projekt tillsammans med våra partner­or­ga­ni­sa­tioner rumt om i Europa. Genom Atlas partnerskap har vi dessutom ett samver­kans­projekt med Soweto Academy i Kenya. 

Internship App

Innova­tions­projekt Erasmus+ KA2 från 2020 – 2022 för handledare och deltagare i utlands­praktik inom industrin med syfte att höja kvaliteten på APL utomlands. Projektet drivs tillsammans med Volvo Car Academy i Gent, Go Geraards­bergen i Belgien, APRO Formazione i Italien samt Goiherriko Eskola i Baskien.

Läs mer om projektet

Thinker LAB

Innovations- och hållbar­hets­projekt inom ramen för Erasmus+ med syfte att skapa ett molnlabra­torium” med idéer och material för att kunna skapa labbar av återvunnet material. 

Innovative Garage of Garages

Innova­tions­projekt Erasmus+ KA2 projekt 2020 – 2023 inom miljö och hållbarhet hybrid- och elfordon där vi tillsammans ska utveckla moduler för instal­lation och underhåll inom el- hybrid. Cisita Parma, Italien, projekt­leder tillsammans med oss, Volvo Trucks, ITS Maker (Lamborghini, Maserati) och Ferrari.

Läs mer om projektet

Fit For 4.0

Erasmus+ projektet Fit for 4.0 kommer under tre års tid (20192022) att i dialog med produk­tions­in­du­strin i Europa undersöka vilka mjuka kompetenser som efterfrågas samt hur utbild­nings­an­ordnare kan möjliggöra att studenterna tillgodogör sig de här kompe­ten­serna och blir​”redo för Industri 4.0”. Projektet kommer också att utveckla och testa pedagogiska metoder och utbild­nings­ma­terial som främjar de här målen och sprida dem till andra utbildare genom en web-plattform. 

Läs mer om projektet

Logo ig2 video 01 2000x1000
Fitt for 4