Skip to content

Internship App

Innova­tions­projekt Erasmus+ KA2 från 2020 – 2022 för handledare och deltagare i utlands­praktik inom industrin med syfte att höja kvaliteten på APL utomlands. Med Volvo Car Academy Gent, Go Geraards­bergen Belgien, APRO Formazione Italien, Goiherriko Eskola Baskien.

Innovative Garage of Garages

Innova­tions­projekt Erasmus+ KA2 projekt 2020 – 2023 inom miljö och hållbarhet hybrid- och elfordon där vi tillsammans ska utveckla moduler för instal­lation och underhåll inom el- hybrid. Cisita Parma, Italien, projekt­ledare tillsammans med GTC, Volvo Trucks, ITS Maker (Lamborghini, Maserati) och Ferrari.

Fit For 4.0

Erasmus+ projektet Fit for 4.0 kommer under tre års tid (20192022) att i dialog med produk­tions­in­du­strin i Europa undersöka vilka mjuka kompetenser som efterfrågas samt hur utbild­nings­an­ordnare kan möjliggöra att studenterna tillgodogör sig de här kompe­ten­serna och blir​”redo för Industri 4.0”. Projektet kommer också att utveckla och testa pedagogiska metoder och utbild­nings­ma­terial som främjar de här målen och sprida dem till andra utbildare genom en web-plattform. 

Läs mer om projektet

Kontakta Josefine Larsson för mer information

Foto av Josefine Larsson