Skip to content

Små och stora partner­fö­retag hjälper varandra att utvecklas

Partner­skapet vänder sig främst till små och medelstora företag i Göteborgs­re­gionen, men välkomnar också stora företag, eftersom vi tror att företag med olika erfaren­heter och förut­sätt­ningar berikar och hjälper varandra att utvecklas.

Bli vår partner direkt!

E-postadress till företagets kontaktperson
Telefonnummer till företagets kontaktperson
Ange e-postadress om ni har möjlighet att ta emot elektronisk faktura via e-post
Beskriv kortfattat er verksamhet
Önskar ni löpande information via vårt nyhetsbrev?

Faktura

Vi kommer att skicka en faktura med Service­av­giften efter att vi mottagit er anmälan att vara med i vårt IUC-nätverk.