Skip to content

HELFART/DAGTID. Vill du spendera mer tid utomhus? Vill du arbeta med att åtgärda akuta fel, underhålla trans­for­ma­tor­sta­tioner och klättra i elstolpar? Sök våra nya nationella yrkes­ut­bildning Distri­bu­tions­e­lekt­riker och bli efter­traktad på arbets­mark­naden. Utbild­ningen är ett år lång och teori varvas med lärande i arbete (praktik) på företag.


Antal poäng

200

Antal platser

20

Utbildningsstart

9 sep

Ansök senast

16 jun

Ansökan är öppen

Du ansöker till utbild­ningen via YH​-antagning​.se där du skapar ett konto som gör att du lätt kan följa antag­nings­pro­cessen. Har du pågående studier just nu kan du alltid komplettera med dina betyg längre fram.

Ansök direkt

Behovet av distri­bu­tions­e­lekt­riker är mycket stort

Det finns ett mycket stort behov, både nationellt och regionalt, av distri­bu­tions­e­lekt­riker som arbetar med infra­struk­tur­frågor inom energi­för­sörjning. Elnäts­ka­pa­citet är en förut­sättning för att kunna möta den ständigt ökande efterfrågan på el till nya bostads­om­råden, en växande elintensiv industri och laddning för elbilar.

Att arbeta som distri­bu­tions­e­lekt­riker är fritt och omväxlande. Du arbetar praktiskt utomhus och då det finns elnät över hela Sverige, både i samhällen, längs vägar och ute i skog och mark, är det en stor variation på miljön där en arbetar.

Programmet passar dig som…

 • Är nyfiken och gillar att lösa praktiska problem
 • Älskar att vara utomhus
 • Söker ett fritt och omväxlande arbete
 • Vill bidra till grön omställning av vårt samhälle

Flera energibolag står bakom utbildningen

Utbild­ningen Distri­bu­tions­e­lekt­riker är framtagen tillsammans med flera energibolag i Västra Götalands­re­gionen, däribland Göteborg Energi, Vattenfall, One Nordic, Nordion energi, Falkenberg Energi, Mölnda­l e­nergi, Kungäl­v e­nergi, Nätkraft Borås och Ale el.

Goteborg Energi
Vattenfall
One nordic
Nordion Logotyp lila
Falkenberg Energi
Molndal Energi
Kungalv Energi
Ale el logo

Lärande i arbete

Redan under utbild­ningen får du prova på yrket. Under din LIA kommer du att vidare­ut­veckla dina kunskaper från skolan på en arbetsplats. Här får du arbets­livs­er­fa­renhet och kontakter som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen. 

Beroende på intresse och förkun­skaper matchas du via coachande samtal till en praktik­plats som passar just dig. Arbets­upp­gif­terna varierar beroende på företag men kan exempelvis vara inom:

 • Högspänning
 • Lågspänning
 • Ställverk
 • Industrin

Kursö­versikt

 • Elsäker­hets­arbete ESA
 • Låg- och högspän­ningsnät samt nätun­der­hålls­arbete i stadsnät och på luftledningsnät
 • Ellära för distributionselektriker
 • Nät- och transformatorstationer
 • Lärande i arbete

Framtida yrkesroller

Enligt SCB:s långsiktiga prognoser kommer det år 2030 att saknas 100.000 teknik­ut­bildade personer inom energi­bran­schen. Även de regionala elbolag som står bakom utbild­ningen vittnar om att kompe­tens­be­hovet är stort framöver. Du behövs! Efter utbild­ningen kan du söka jobb som exempelvis:

Distri­bu­tions­e­lekt­riker

Distri­bu­tions­e­lekt­riker arbetar med att bygga nya kraft­led­ningar, underhålla befintligt ledningsnät som består av luftledning eller jordkabel och att åtgärda akuta fel vid strömav­brott. Yrkesrollen arbetar med hela systemet av ledningar, ställverk och transformatorer. 

Linjemontör

Linje­mon­törer jobbar med att bygga och underhålla elnät. 

Vad gör en distributionselektriker?

När Johanna Harling skulle välja utbildning stod det mellan hennes intresse, grisarna, och att lära sig någonting nytt. Nyfiken­heten var den starkaste drivkraften. Nu är det bara tre veckor kvar till examen och det är en förvän­tansfull tjej som lämnar skolan och hoppar rakt in i den nya yrkesrollen som elmontör på Trollhättan Energi.

Läs hela intervjun

Ett hållbart samhälle behöver distributionselektriker

Vi kan läsa om det dagligen och vi ser konkreta bevis på det så fort vi ger oss ut på vägarna. Vårt samhälle lämnar alltmer fossila energikällor till fördel för förnybara. Och i fotspåren av utveck­lingen kommer elekt­ri­fi­e­ringen. Elekt­ri­fi­e­ringen av samhället sägs vara kärnan i det hållbara energisystemet.

Läs hela artikeln

Behörighet

Du är behörig till utbild­ningen om du är 20 år gammal och har godkända betyg från grundskolan eller motsvarande utbildning i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen eller har likvärdiga kunskaper. 

Behörig kan du också vara genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller om du slutfört ett nationellt program i gymnasieskolan.

Det finns flera vägar att bli antagen till utbild­ningen. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vilka alternativ det finns för dig att läsa vår nationella yrkesutbildning. 

Ansök senast 16 juni

Du ansöker till utbild­ningen via YH​-antagning​.se där du skapar ett konto som gör att du lätt kan följa antag­nings­pro­cessen. Har du pågående studier just nu kan du alltid komplettera med dina betyg längre fram.

Ansök direkt

Vanliga frågor

Om nationell yrkesutbildning

Nu drar pilot­verk­sam­heten nationell yrkes­ut­bildning igång, en helt ny form av yrkes­ut­bildning på gymnasial nivå för vuxna. Utbild­nings­formen tar sin utgångs­punkt i den modell som tillämpas för yrkes­högskolan, vilket innebär att utbild­ningarna ska ge de studerande teoretisk förankring inom yrkes­om­rådet i kombination med lärande i arbete. 

Läs mer på myh​.se

Kontakta oss för mer information

Foto av Andrea Palmberg
Foto av Jim Laaksonen