Skip to content

För dig som är redo att anta nya utmaningar mot en kreativ och spännande yrkesroll erbjuder vi i höst vår klassiker Produk­tions­ut­veckling. Utbild­ningen startade första gången år 2002 och sedan dess har nästan 300 personer gått i mål. Vågar du anta utmaningen?

Som produktionsutvecklare arbetar du med att förbättra och utveckla produktionsprocesser för att skapa en hållbar utveckling för industrin. Och för att trivas i denna roll är du en kreativ person som brinner för problemlösning och ser möjligheterna med ny teknik. Du är dessutom bra på att kommunicera nya idéer och gillar att arbeta i projekt.


Nästa utbildningsstart

September 2019

Ansök direkt

Vi tar emot ansökningar fram till utbildningsstart

Antal YH-poäng

400

Antal deltagare

20 st

Branschen behöver dig

Industrin söker ständigt nya medarbetare med kännedom om produk­tions­ut­veckling. Just nu finns ett särskilt stor behov av kompetens för att bygga framtidens digita­li­serade smarta fabriker. Efter utbild­ningen kan du söka jobb som exempelvis:

 • Produk­tions­ut­vecklare
 • Produk­tions­tek­niker
 • Kvali­tets­tek­niker
 • Lean-koordinator
 • Industriell förbätt­rings­ledare
 • Projekt­ledare i produktion
 • Produk­tions­be­redare

Som produk­tions­ut­vecklare inom tillverk­nings­in­du­strin medverkar du i produk­tions­pla­ne­ringen så att färdig produkt blir anpassad till tillverkning och montering. Du kan arbeta med utveckling och effek­ti­vitet av tillverk­nings­pro­cessen med avseende på ergonomiska, ekonomiska, kvalitet, materi­al­flöde, underhåll och arbets­or­ga­ni­sation. Att följa och analysera utveck­lingen av nya produk­tions­me­toder, ta fram och presentera förslag på hur föränd­ringar bäst kan användas för utveckling av det egna företaget, arbeta som Lean-koordinator är andra exempel på arbetsuppgifter. 

Kursö­versikt

5 YH-poäng motsvarar 1 veckas studier.

 • Automa­ti­se­rings­teknik 10 p
 • CAD, geometri & ritnings­läsning 15 p
 • Drift­sä­kerhet och TPM 10 p
 • Examens­arbete 25 p
 • Excel 10 p
 • Hållbar produktion och energi­ef­fek­ti­vi­sering 10 p
 • Industriell IT 10 p
 • Effektiv kommu­ni­kation i industriell miljö 10 p
 • Kvali­tets­teknik och Six Sigma 20 p
 • Lean Production 20 p
 • Lärande i Arbete 1 20 p
 • Lärande i Arbete 2 25 p
 • Lärande i Arbete 3 25 p
 • Lärande i Arbete 4 25 p
 • Organi­sation och ledarskap 15 p
 • Produk­tions­e­konomi A 20 p
 • Produk­tions­e­konomi B 15 p
 • Produk­tions­teknik och arbetsmiljö 20 p
 • Produk­tions­teknik och tillverk­nings­me­todik 30 p
 • Produk­tions­teknik och tillverk­nings­strategi 15 p
 • Produkt­ut­veck­lings­pro­cessen 10 p
 • Projekt­me­todik i industriell miljö 10 p
 • Tillämpad matematik 15 p
 • Tillämpad produk­tions­lo­gistik 15 p

Lärande i arbete (LIA) öppnar dörrar

Redan under utbild­nings­tiden får du prova på yrket. Under dina fyra LIA-perioder samt examens­arbete kommer du att vidare­ut­veckla dina kunskaper från skolan på en arbetsplats. Här får du arbets­livs­er­fa­renhet och kontakter som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbild­ningen. I skolans nätverk finns stora och små företag som öppnar dörrarna för dig som studerande!

Vem kan söka till utbildningen?

För att kunna antas till en utbildning på yrkes­högskolan måste du ha vissa förkun­skaper. Det kallas för behörighet. Om du inte skulle uppfylla de formella kraven på behörighet och särskilda kunskaper kan vi som anordnare göra undantag. Och just därför säger vi till alla att söka om man är intresserad — du har alltid en chans att komma in!

För denna utbildning krävs att du har en gymna­si­e­examen eller motsvarande samt godkända betyg i följande kurser:

 • Industri­tek­niska processer 1
 • Människan i industrin 1
 • Produk­tions­kunskap 1

Vi erbjuder prepa­rand­kurser till sökande som saknar godkända betyg i ovanstående kurser. Så, sök även om du inte uppfyller kraven ovan!

Ansöker till utbild­ningen gör du mellan 1 februari och 1 maj. 

Du kan läsa mer om behörighet på yrkes­hög­skolans hemsida.

Omfattning och examen

Utbild­ningen motsvarar 400 YH-poäng och bedrivs på heltid (dagtid) under två år. Du får en yrkes­hög­sko­le­examen. Du ges även möjlighet till certi­fi­ering i Six Sigma Green Belt och SAM.

Följ oss på @goteborgstekniskacollege

Kontakta Andrea Palmberg för mer information

Foto av Andrea Palmberg