Skip to content

HELFART/DAGTID. För dig som är redo att anta nya utmaningar mot en kreativ och spännande yrkesroll. Sedan start 2002 har över 300 personer gått i mål. Vågar du anta utmaningen? Sök redan idag!

Industrin söker ständigt nya medarbetare med kännedom om produktionsutveckling. Idag finns ett stor behov av kompetens för att bygga framtidens digitaliserade smarta fabriker. Som produktionsutvecklare arbetar du med att förbättra och utveckla produktionsprocesser för att skapa en hållbar utveckling för industrin. För att trivas i denna roll är du en kreativ person som brinner för problemlösning och ser möjligheterna med ny teknik.


Utbildningsstart

7 sep

Ansök senast

7 sep*

Antal YH-poäng

400

Antal deltagare

20 st

* Ansök­nings­pe­rioden är förlängd fram till kursens start.

Ansökan

Ansök HÄR »>

Under/​efter utbildningen

Lärande i arbete

Redan under utbild­nings­pe­rioden får du prova på yrket. Under dina fyra LIA-perioder samt examens­arbete kommer du att vidare­ut­veckla dina kunskaper från skolan på en arbetsplats. Här får du arbets­livs­er­fa­renhet och kontakter som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbild­ningen. I skolans nätverk finns stora och små företag som öppnar dörrarna för dig som studerande!

Läs mer om LIA här

Efter utbild­ningen kan du söka jobb som exempelvis:

 • Produk­tions­ut­vecklare
 • Produk­tions­tek­niker
 • Kvali­tets­tek­niker
 • Lean-koordinator
 • Industriell förbätt­rings­ledare
 • Projekt­ledare i produktion
 • Produk­tions­be­redare

Kursö­versikt

5 YH-poäng motsvarar 1 veckas studier.

 • Automa­ti­se­rings­teknik 10 p
 • CAD, geometri & ritnings­läsning 15 p
 • Drift­sä­kerhet och TPM 10 p
 • Examens­arbete 25 p
 • Excel 10 p
 • Hållbar produktion och energi­ef­fek­ti­vi­sering 10 p
 • Industriell IT 10 p
 • Effektiv kommu­ni­kation i industriell miljö 10 p
 • Kvali­tets­teknik och Six Sigma 20 p
 • Lean Production 20 p
 • Lärande i Arbete 1 20 p
 • Lärande i Arbete 2 25 p
 • Lärande i Arbete 3 25 p
 • Lärande i Arbete 4 25 p
 • Organi­sation och ledarskap 15 p
 • Produk­tions­e­konomi A 20 p
 • Produk­tions­e­konomi B 15 p
 • Produk­tions­teknik och arbetsmiljö 20 p
 • Produk­tions­teknik och tillverk­nings­me­todik 30 p
 • Produk­tions­teknik och tillverk­nings­strategi 15 p
 • Produkt­ut­veck­lings­pro­cessen 10 p
 • Projekt­me­todik i industriell miljö 10 p
 • Tillämpad matematik 15 p
 • Tillämpad produk­tions­lo­gistik 15 p

Behörig­hetskrav

Gymna­si­e­examen eller motsvarande samt godkända betyg i följande kurser:

 • Industri­tek­niska processer 1
 • Människan i industrin 1
 • Produk­tions­kunskap 1

Anordnare kan dock göra undantag. Sök ändå om man är intresserad — du har alltid en chans att komma in!

Förut­bildning

Vår förut­bildning gör det möjligt för dig att bli antagen!

Vi kommer att erbjuda förut­bildning på distans i delar av kurserna Produk­tions­kunskap 1, Industri­tek­niska processer 1 och Människan i industrin 1 under sommaren. Den som genomför förut­bild­ningen med ett godkänt resultat får automatiskt en plats på utbild­ningen som startar i september.

Vanliga frågor

 • Vem kan söka till utbildningen?
 • Hur söker man?
 • När och hur får jag veta om jag blivit antagen?

Du hittar alla svar här!

Kontakta Andrea Palmberg för mer information

Foto av Andrea Palmberg