Skip to content

HELFART/DAGTID. För dig som är redo att anta nya utmaningar mot en kreativ och spännande yrkesroll erbjuder vi vår klassiker Produk­tions­ut­veckling 400 YH-poäng. Sedan start 2002 har över 300 personer gått i mål. Vågar du anta utmaningen? Sök redan idag!

Industrin söker ständigt nya medarbetare med kännedom om produktionsutveckling. Idag finns ett stort behov av kompetens för att bygga framtidens digitaliserade smarta fabriker. Som produktionsutvecklare arbetar du med att förbättra och utveckla produktionsprocesser för att skapa en hållbar utveckling för industrin. För att trivas i denna roll är du en kreativ person som brinner för problemlösning och ser möjligheterna med ny teknik.


Utbildningsstart

6 sept

Ansök senast

1 maj

Antal YH-poäng

400

Antal deltagare

32 st

Ansök senast 1 maj

För att kunna antas till en utbildning på yrkes­högskolan måste du ha vissa förkun­skaper. Det kallas för behörighet. Om du inte skulle uppfylla de formella kraven på behörighet och särskilda kunskaper kan vi som anordnare göra undantag. Och just därför säger vi till alla att söka om man är intresserad — du har alltid en chans att komma in!

Ansök direkt

Lärande i arbete

Redan under utbild­nings­pe­rioden får du prova på yrket. Under dina tre LIA-perioder samt examens­arbete kommer du att vidare­ut­veckla dina kunskaper från skolan på en arbetsplats. Här får du arbets­livs­er­fa­renhet och kontakter som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbild­ningen. I skolans nätverk finns stora och små företag som öppnar dörrarna för dig som studerande!

Läs mer om LIA


Framtida yrkesroller

 • Produk­tions­ut­vecklare
 • Produk­tions­tek­niker
 • Kvali­tets­tek­niker
 • Lean-koordinator
 • Industriell förbätt­rings­ledare
 • Projekt­ledare i produktion
 • Produk­tions­be­redare

Kursö­versikt

5 YH-poäng motsvarar 1 veckas studier.

 • Automa­ti­se­rings­teknik & robot 15 p.
 • CAD, geometri & ritningsläsning 15 p.
 • Drift­sä­kerhet och TPM 10 p.
 • Effektiv kommu­ni­kation i industriell miljö 10 p.
 • Examens­arbete 25 p.
 • Excel 10 p.
 • Hållbar produktion & energieffektivisering 10 p.
 • Industriell intro­duktion 10 p.
 • Industriell IT 10 p.
 • Kvali­tets­teknik & Six Sigma 20 p.

  I den här kursen får du lära dig hur man bedriver ett modernt kvalitetsarbete samt metoder och verktyg som behövs för det förebyggande kvalitetsarbetet. Du får också en förståelse för vilka gynnsamma effekter kvalitetssatsningar har på ett produktionssystem/organisations konkurrenskraft och lönsamhet. Kursen ger dig en möjlighet till en certifiering av Six Sigma (Yellow Belt). Vidare får du bland annat lära dig kvalitetsteknikens utveckling och kunna beskriva sambanden mellan kvalitetsbristkostnader, lönsamhet och konkurrenskraft. Du lär dig att självständigt bland många saker att kunna initiera och föreslå kvalitetsförbättringar.

 • Lean Production 20 p.
 • Lärande i Arbete 1 30 p.
 • Lärande i Arbete 2 30 p.
 • Lärande i Arbete 3 30 p.
 • Organi­sation & ledarskap 15 p.
 • Produk­tions­e­konomi A 20 p.
 • Produk­tions­e­konomi B 15 p.
 • Produk­tions­teknik & arbetsmiljö 20 p.

  Kursen syftar till att ge dig förståelse för den produktionstekniska rollen från beredning till färdig produkt. Du får bland annat lära dig hur produktionstekniska lösningar påverkar produktionsprocessen och lönsamheten inom ett industriföretag. Vidare får du lära dig vikten av ergonomiskt väl anpassade arbetsplatser, arbetsmetoder och arbetsupplägg. Att analysera olika flödesupplägg i produktionen och hur flaskhalsar påverkar en produktions flöden är ytterligare saker som du får lära dig i denna kurs. Du kommer att kunna lösa produktionstekniska problem på ett självständigt sätt efter avslutad kurs.

 • Produk­tions­teknik & tillverkningsmetodik 25 p.
 • Produk­tions­teknik & tillverkningsstrategi 15 p.
 • Produkt­ut­veck­lings­pro­cessen 10 p.
 • Projekt­me­todik i industriell miljö 10 p.
 • Tillämpad matematik 10 p.
 • Tillämpad produk­tions­lo­gistik 15 p.

Behörig­hetskrav

Gymna­si­e­examen eller motsvarande samt godkända betyg i följande kurser:

 • Matematik 2
 • Produk­tions­kunskap 1

Anordnare kan dock göra undantag. Sök ändå om du är intresserad — du har alltid en chans att komma in!

Vår förut­bildning gör det möjligt för dig att bli antagen

Vi kommer att erbjuda förut­bildning på distans i delar av kurserna Matematik 2 och Produk­tions­kunskap 1 under sommaren. Den som genomför förut­bild­ningen med ett godkänt resultat får automatiskt en plats på utbildningen.

Vanliga frågor

 • Vem kan söka till utbildningen?
 • Hur söker man?
 • När och hur får jag veta om jag blivit antagen?

Du hittar alla svar här!

Kontakta oss för mer information

Foto av Andrea Palmberg
Foto av Susanne Larsson