Skip to content

Filippa praktiserade på Renault Trucks i Lyon

När dagarna var som kortast och regn varvades med snö i Göteborg befann sig yrkes­hög­sko­lestu­denten Filippa Claesson sig i den franska staden Lyon. Anledningen? Hon tog möjligheten att göra sin tredje LIA-period utomlands, närmare bestämt på Renault Trucks.

Blivande produktionsutvecklare

Filippa läser sista terminen på vår tvååriga yrkeshögskoleutbildning till produktionsutvecklare. I utbildningen ingår fyra perioder Lärande i arbete, LIA, där den studerande får möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i praktiken på ett företag inom den industritekniska sektorn.

Tack vare beviljade medel från Universitets- och högskolerådets (UHR) program Erasmus+ har Göteborgs Tekniska College möjlighet att erbjuda studerande praktik utanför Sveriges gränser. Under tredje LIA-perioden tog Filippa chansen att praktisera fem veckor utomlands, närmare bestämt på logistikavdelningen Order Office på Renault Trucks i Lyon.

Jag hade som huvuduppdrag att utforma en kravspecifikation för ett verktyg som ska användas dagligen vid ett uppföljningsmöte. Därefter skapa en visualisering av verktyget.

– Filippa Claesson

Utvecklades som person

Under praktik­pe­rioden bodde Filippa i en lägenhet i centrala delen av staden, vilken skolan hjälpte henne att hitta. På fritiden passade hon på att utforska Lyon och umgås med personer som hon lärt känna på praktikplatsen. 

Under dessa veckor lärde jag mig mycket nytt, utvecklades som person och fick en inblick i en annan kultur.

– Filippa Claesson

Sista terminen på utbildningen

Praktik­pe­rioden i Lyon var lyckad och nu är Filippa tillbaka i skolbänken för sista terminen på utbild­ningen Produk­tions­ut­veckling 400 YH-poäng. Hon tycker utbild­ningen är lärorik och rolig, har ett bra upplägg och där de fyra LIA-perioderna gör det möjligt för henne att applicera de teoretiska delarna i praktiken.

Jag går i en bra klass med trevliga klasskamrater och har väldigt duktiga lärare som själva har erfarenheter inom yrket. Det gör att det blir många verklighetsrelaterade exempel, det tycker jag är intressant.

– Filippa Claesson

Varit nyfiken på industrin sedan gymnasiet

Filippa har tidigare arbetat som orderad­mi­nist­ratör på Telia och som montör på Volvo Lastvagnar i Tuve. Nyfikenhet på industrin har hon haft sedan hon gick ut gymnasiet och det var just därför hon sökte till Volvosteget — Volvo Lastvagnars yrkes­in­riktade utbildning. Intresset för industrin växte mer och mer med tiden och när hon bestämde sig för att studera vidare kom utbild­ningen Produk­tions­ut­veckling upp i tankarna. Hon läste igenom kursplanen mer djupgående på hemsidan och tyckte det var intressanta kurser och en stor fördel att utbild­ningen innehöll hela fyra praktikperioder. 

I slutet av maj tar Filippa examen och är då redo för nya spännande utmaningar inom industrin. Hon tycker utbild­ningen gett henne bra inblick i yrkeslivet, att lärarna är duktiga, erfarna och undervisar på ett pedagogiskt sätt. Att skolan dessutom erbjuder bra vägledning och tips inför praktik­pe­ri­o­derna är ett plus i kanten.

Avslut­ningsvis summerar hon Göteborgs Tekniska College med tre ord; inspi­re­rande, motiverande och lärorik.

Filippas tre favoritkurser

Produk­tions­teknik

I denna kurs fick jag lära mig hur man kan påverka produk­tions­pro­cessen och dess lönsamhet, identifiera flaskhalsar i produk­tionen och förstå hur det påverkar produktionsflödet. 

Lean Production

Här lärde jag mig hur man ska tänka och arbeta när man fokuserar på total kundtill­freds­stäl­lelse och genom vilka metoder man kan eliminera slöserier i en verksamhet. 

Kvali­tets­teknik

Kursen gav mig förståelse om vad kvalité innebär, hur man arbetar med kvalité med rätt val av verktyg och metod.

Beviljade medel från Erasmus+

Det är tack vare beviljade medel från Univer­sitets- och högsko­le­rådets (UHR) program Erasmus+ som denna möjlighet kan ges. Göteborgs Tekniska College är ackre­di­terade hos UHR sedan 2016 och har genom programmet samarbeten med ett tjugotal företag, skolor och organi­sa­tioner runt om i Europa. Det är dit vi sänder både studerande på praktik och medarbetare på jobbskuggning, men vi driver även ett flertal innovations- och förbätt­rings­projekt tillsammans.

Produk­tions­ut­veckling 400 YH-poäng

Idag finns ett stort behov av kompetens för att bygga framtidens digita­li­serade smarta fabriker. Som produk­tions­ut­vecklare arbetar du med att förbättra och utveckla produk­tions­pro­cesser för att skapa en hållbar utveckling för industrin. För att trivas i denna roll är du en kreativ person som brinner för problem­lösning och ser möjlig­heterna med ny teknik.

Läs mer om utbildningen

Kontakta oss för mer information

Foto av Andrea Palmberg
Foto av Michael Bergström

← Till nyhetsarkiv