Skip to content

Volvosteget

Volvosteget är en chans för arbetslösa ungdomar att få utbildning och arbets­livs­er­fa­renhet inom industrin genom ett ettårigt program som varvar teori och praktik.

Vi ansvarar för teori­vec­korna i Volvosteget

Sedan starten av Volvosteget 2012 har Göteborgs Tekniska College haft en aktiv roll i att leverera utbildningsinnehållet i programmet till anläggningar på elva orter runtom i landet. Målet har varit att ge alla deltagare samma höga nivå av teoretisk kunskap och kvalitetssäkra utbildningsinslaget i hela programmet.

Volvosteget är Volvokoncernens yrkesinriktade ettåriga utbildning inom industriproduktion som riktar sig till arbetslösa unga. För att söka ska man vara 18–23 år, ha en avslutad gymnasieutbildning med godkända betyg i kärnämnena samt vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Om man blir antagen väntar en visstidsanställning hos Volvokoncernen under ett år med avtalsenlig lön.

Praktik­pe­rioder varvas med teoriveckor

Praktiken sker under handledning och är förlagd till någon av Volvo­kon­cernens anlägg­ningar i Sverige som tillverkar lastbilar, bussar, anlägg­nings­ma­skiner och drivlinor.

Efter avslutad utbildning får deltagarna ett certifikat som bevis på sin kompetens för att arbeta inom industrin.

Volvosteget är ingen garanti för fortsatt jobb inom Volvo­kon­cernen, men utbild­ningen ger en stabil grund för ett framtida yrkesliv inom industrin och är en dörröppnare för jobb inom hela industrisektorn.

Tillsammans med Lernia, Consensus, Montico, Dragon­skolan, Alléskolan, Rinmans­gym­nasiet, Arvika Närings­livscenter genomför vi utbild­ningen tillsammans med Volvo­kon­cernens fabriker i Umeå, Arvika, Köping, Eskilstuna, Flen, Hallsberg, Skövde, Vara, Borås, Göteborg och Braås.