Skip to content

YH-Flex

Snabbaste vägen till en yrkeshögskoleexamen

YH-Flex är en kostnadsfri utbildning som riktar sig till personer med gedigna yrkes­er­fa­ren­heter som vill validera och komplettera sina kunskaper. 

Med YH-Flex kan vi matcha enskilda behov och erbjuda valda delar av en YH-utbildning. Genom att tillgo­do­räkna sig redan förvärvad kunskap är det möjligt att komma snabbare genom utbildningen.

Arbets­ta­garen får aktuell och uppdaterad kompe­tens­ut­veckling och officiella papper på sin kunskap och företaget får stärkt kompetens i teamet.

Uppdrags­ut­bildning

Vi erbjuder alla våra delkurser inom yrkes­högskolan som uppdrags­ut­bildning för såväl offentliga organi­sa­tioner som privata företag.

Kontakta vår verksam­hets­ledare Andrea Palmberg 0708 – 58 19 81 för mer information.