Våra flexication-utbildningar strävar efter att genom en skräddarsydd blandning av kurser från olika utbildningsformer, t.ex. gymnasiet, yrkeshögskolan och högskolan, nå efterfrågad kompetensnivå. Flexication vill också underlätta kombinationen av arbete och studier genom att blanda klassrumsundervisning med webbaserade självstudier. Det här kan gå till på olika sätt och formen för varje utbildning tar vi fram i dialog med medverkande företag.

Inom hela produktionsindustrin finns ett stort behov av kompetenser inom underhålls- och automation. I utbildningen Flexication Underhållsteknik och Automatiserad produktion deltog 18 kollektivanställda medarbetare från fem olika företag. Varje torsdag klockan 14.00-18.00 kom deltagarna till våra lokaler i Torslanda. De som jobbade dag gick lite tidigare från sitt skift och de som jobbade kväll kom till jobbet lite senare. På så vis bidrog både arbetsgivare och medarbetare till att frigöra tid för kompetensutveckling. Fyra timmar i veckan labbade deltagarna alltså på lärcentret.  Dessutom förväntades de lägga cirka åtta timmar i veckan på självstudier och läsa in teori inför veckans lektionspass. Under självstudierna fick de support av sin utbildare via vår internetbaserade lärplattform.


IAC deltog i flexication underhållsteknik och automatiserad produktion

Mikael Pernheden, arbetsledare på underhållsavdelningen på IAC, hade hela åtta medarbetare i sin arbetsgrupp med på utbildningen. Så här berättar Mikael om hur upplägget:

– Jag gick ut med frågan till alla och var väldigt tydlig med att medarbetarna måste vilja göra detta själv och att man får lägga ner mycket tid på fritiden. Alla som ville gå har också fått en plats, säger Mikael.

Den stora utmaningen för Mikael har varit att frigöra personalen för studier. På IAC har man redan ett tajt schema och annan kompetensutveckling pågår parallellt med flexication.

– Alla vet om att det blir en tuff höst och jag har bett alla hjälpa med att ställa upp lite extra, så det skall vi lösa, säger Mikael.

 
De stora fördelarna med flexication tycker Mikael är att det är ett tidseffektivt sätt att stärka kompetensen på underhållsavdelningen.

– Att de studerande är borta några timmar en dag i veckan från arbetet möjliggör att så många på vår avdelning kan gå utbildningen, säger Mikael.