Skip to content

Företagsutbildningar inom electromobility

Vi befinner oss mitt i en spännande förändringsprocess

Alla som arbetar i fordonsin­du­strin berörs av rådande föränd­rings­process där fossil­drivna fordon ska ersättas av el- och hybrid­fordon. Men har ert företag och medarbetare rätt kompetens för att hänga med i detta paradigm­skifte? Vi vet att det krävs insatser hos många och just därför har vi tagit fram ett helt unikt program som vi valt att kalla Electromobility.

Ett unikt program

Inom ramen för programmet Electro­mo­bility erbjuder vi kurser i allt från allmän kännedom om elekt­ri­fi­e­ringens betydelse för vårt samhälle, till elsäkerhet och kunskap om olika batte­ri­system, laddnings­system och kraftkällor.

Delkurser

  • Awareness Electro­mo­bility
  • Batte­ri­system översikt­Bat­te­ri­system litium-jon
  • Batte­ri­system litium-jonEV-Charging och Powersupply
  • EV-Charging och Powersupply

Vi skräddarsyr även kurser

Tillsammans med ert företag kan vi skräddarsy kurser anpassade efter just ert behov av kompetens för elekt­ri­fi­erade fordon.

I samverkan med Volvo Cars

Programmet och dess delkurser är framtaget i nära samverkan med Volvo Cars för att verkligen matcha industrins kompetenskrav.

Lyckad pilot­ut­bildning

144 ingenjörer och tekniker på R&D, Volvo Cars, deltog våren 2019 i en pilot­ut­bildning i Electro­mo­bility och gensvaret från kursdel­ta­garna var mycket positivt.

Citat från tidigare kursdeltagare

Bra och intressant kurs! Kul med labbar som tillägg till teorin.
Deltagare, HV-Charging och Powersupply

Bra med en kurs som höjer kunskapen i företaget.
Deltagare, Batte­ri­system litium-jon

Elsäkerhet är viktigast av allt

Många yrkesroller i både utveckling, produktion och efter­marknad berörs i dag av lagkrav på genomgången elsäker­hets­ut­bildning. Vi erbjuder företags­utbildningar i elsäkerhet för fordon och fasta installationer.

Två aktuella utbildningar

Elinstal­la­tions­reg­lerna

Elsäkerhet vid arbete

← Tillbaka till alla utbildningsområden

Electromobility