Skip to content

Företagsutbildningar inom electromobility

Vi befinner oss mitt i en spännande förändringsprocess

Alla som arbetar i fordonsin­du­strin berörs av rådande föränd­rings­process där fossil­drivna fordon ska ersättas av el- och hybrid­fordon. Men har ert företag och medarbetare rätt kompetens för att hänga med i detta paradigm­skifte? Vi vet att det krävs insatser hos många och just därför har vi tagit fram ett helt unikt program som vi valt att kalla Electromobility.

Ett unikt program

Inom ramen för programmet Electro­mo­bility erbjuder vi fem kurser som täcker allt från allmän kännedom om elekt­ri­fi­e­ringens betydelse för vårt samhälle till kunskap om olika batte­ri­system, kraftkällor och trans­mission. Kurserna bygger delvis på varandra och vi rekom­men­derar därför att du genomgår de två första innan du väljer någon av de tre sista kurserna. Electro­mo­bility-programmet kan också med fördel kombineras med någon av våra utbildningar i elsäkerhet och HRL

  1. Elfor­dons­kän­nedom
  2. Batte­ri­system översikt
  3. Batte­ri­system litium-jon
  4. Laddning och elnät 
  5. Elmaskiner och transmission 

Vi skräddarsyr även kurser

Tillsammans med ert företag kan vi skräddarsy kurser anpassade efter just ert behov av kompetens för elekt­ri­fi­erade fordon.

I samverkan med Volvo Cars

Electro­mo­bility-programmets kurser är framtagna i nära samverkan med Volvo Cars för att verkligen matcha industrins kompetensbehov. 

Lyckad pilot­ut­bildning

144 ingenjörer och tekniker på R&D, Volvo Cars, deltog våren 2019 i en pilot­ut­bildning i Electro­mo­bility och gensvaret från kursdel­ta­garna var mycket positivt.

← Tillbaka till alla utbildningsområden

Electromobility