TEORI + PRAKTIK = JOBB

Volvobolagen, SKF, Wellspect healthcare, Göteborgs Kex, Pågen, Mastec Stålvall, Swedish Match, Johnson Controls, IAC, Plastal, Estrella, Santa Maria - listan på våra samarbetsföretag inom produktionsindustrin kan göras lång. Unikt för utbildningar inom Yrkeshögskolan är att de är skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet och leder till en tydlig yrkesroll som efterfrågas på arbetsmarknaden. Teori varvas med praktik och gör dig extra attraktiv när du efter utbildningen söker jobb.   


Kvalitetsstämplade!

För att få starta en yrkeshögskoleutbildning krävs tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan, som även utö­var tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet, vilket garanterar dig en eftergymnasial utbildning på högsta nivå. Utbildningarna är kostnadsfria och berättigar dig till studiemedel via CSN. Att studera på en yrkeshögskoleutbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan har skapat ett faktablad som kan vara bra att läsa igenom för dig som kommit in på någon av våra utbildningar eller har fungeringar på att ansöka om utbildningsplats hos oss.


Tre utbildningar

Underhållstekniker - el och automation är en heltidsutbildning på 420 YH-poäng som läses under två år och innefattar bland annat kurser i automation, elektronik, underhåll, mekanik och programmering. Industrin skriker efter utbildad personal inom underhåll och den kompetens du får efter avslutad utbildning gör dig mycket eftertraktad på arbetsmarknaden.

Produktionsutveckling är en heltidsutbildning på 400 YH-poäng som läses under två år och innefattar bland annat kurser i produktionsteknik, produktionekonomi, produktutveckling och industriell IT. Utbildningen är en riktig klassiker och första klassen startade hos oss första gången år 2002.

Produktionslogistik är en deltidsutbildning på 200 YH-poäng som bygger på självstudier på distans med handledning via Internet kombinerat med regelbundna träffar med föreläsningar och laborationer ungefär en kväll i veckan samt enstaka lördagar vid behov under två år. Utbildningen innefattar bland annat kurser i produktionslogistik, industriell projektplanering, produktionsekonomi LEAN och Excel.


Kontakta Andrea vid frågor


Andrea Palmberg 
Utbildningsledare yrkeshögskolan
andrea.palmberg@gtc.com
0708 - 58 19 81