Skip to content

Bli spindeln i nätet på ditt företags digitaliseringsresa

I höst startar yrkes­hög­sko­le­ut­bild­ningen Digita­li­se­rings­ledare smart industri för tredje gången. En distans­ut­bildning inom yrkes­högskolan som läses på halvfart under två år. Vi passade på att ställa några frågor om utbild­ningen och dess upplägg till läraren Johannes Persson. 

Varför behövs rollen digita­li­se­rings­ledare på ett företag?

Idag är digita­li­sering så stort och komplext att det blir mer påtagligt för i stort sett alla avdelningar och funktioner. Helst skulle vi ju ha digita­li­serat allting redan igår. Men för att lösa sin digita­li­se­ringsresa krävs det väldigt mycket olika speci­a­list­kun­skaper då det kan vara olika funktioner, program­varor, API:er, nätverk, teknologier med mera som ska prata med varandra. Företag har oftast inte råd att ha alla dessa kompetenser i huset utan det blir konsulter som kommer in och hjälper till. Vi på Göteborgs Tekniska College kom fram till att det behövs en spindel i nätet som kan prata med alla speci­a­lister och har förståelse och kunskap om vad de gör. Just därför tog vi fram utbild­ningen Digita­li­se­rings­ledare smart industri.

Vem ska söka till utbildningen?

Personer som jobbar eller har jobbat i en tvärfunk­tionell roll inom industrin och som vill lära sig mer om agil projekt­ledning och de olika tekno­lo­gierna i en smart fabrik.

Hur ser en vanlig vecka ut på utbildningen?

Det är lite olika upplägg i olika kurser, men meningen är att de studerande ska kunna jobba samtidigt och just därför är föreläs­ningarna ofta inspelade. Är det livefö­re­läs­ningar så försöker vi även spela in dem så långt det går för de som inte har möjlighet att vara med på plats just då. Det förväntas att den studerande lägger ner ungefär tjugo timmar i veckan och exempel på vad som ingår i de timmarna är föreläs­ningar, uppgifter, instudering av kurslit­te­ratur, grupp­ar­beten och projekt.

Examens­arbete, vad kan det vara exempel på för uppgift?

Här är vi väldigt flexibla eftersom det är ett så stort område, men det ska vara kring industriell digita­li­sering. Det kan exempelvis vara att driva ett mindre digita­li­se­rings­arbete eller projekt på en avdelning, det kan vara att ta fram en digita­li­se­rings­strategi eller ett under­sö­kande arbete kring digita­li­se­rings­mog­naden i företaget.

En träff per termin. Vad händer då?

Då gör vi praktiska övningar och labora­tioner, ibland tentamen. Vi passar också på att göra studiebesök och träffa personer som jobbar i rollen idag.

Görs tentorna digitalt? Andra former av uppgifter?

Ja, de flesta tentor görs digitalt. Vi har också andra former av kunskaps­kon­troll. Det blir mycket inläm­nings­upp­gifter av under­sö­kande eller utövande karaktär.

Läs mer om utbildningen

Digita­li­se­rings­ledare smart industri är en utbildning för dig som är tekniker idag eller har arbets­livs­er­fa­renhet inom en tvärfunk­tionell roll i industrin och vill kompe­tens­ut­veckla dig inom det absolut senaste i smart industri. 

Kontakta Andrea Palmberg för mer information

Foto av Andrea Palmberg

← Till nyhetsarkiv