Skip to content

Här skriver vi en intro­duktion om vårt program och vem det riktar sig till osv.

Gärna något uttalande från VGR/BRG?, Volvo Cars, tidigare deltagare osv.

Kommunisera att programmet riktar sig till många företag och inte bara Volvo…