Skip to content

Genom LIA utbildas du i skarpt läge

Under handledning får du vidare­ut­veckla dina kunskaper från skolan i en verklig miljö. Du får arbets­livs­er­fa­renhet och känna på din kommande yrkesroll redan under studietiden, det vill säga learning by doing. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen.

Under LIA:n får du som studerande omsätta teoretiska kunskaper i praktiken, vilket gör att du får arbets­livs­er­fa­renhet och kontakter inom branschen redan under studietiden. LIA ingår i alla våra yrkes­hög­sko­le­ut­bild­ningar och omfattar ungefär en tredjedel av utbildningen.

Tips till dig som söker LIA-plats!

Hur ska man tänka när man söker LIA? Vad vill man få med sig för erfaren­heter? Vi ställde några frågor till Pavo Lozancic som studerat produk­tions­teknik hos oss om hur han tänkte kring just LIA:n.

Innan Pavo påbörjande sin utbildning, och under utbild­ningens gång, arbetade han som maski­no­pe­ratör på Pågen AB. När det var dags att göra LIA ville han dock se en annan industri och sökte därför plats på Volvo Car Corporation i Floby. 

- Jag har en vän som jobbar som produk­tions­tek­niker på Volvo Car Corporation i Floby och han är väldigt nöjd med sin arbets­givare. Han hade då jobbat där i två år och hade utvecklats enormt under sin tid, vilket gjorde mig intresserad av företaget och yrkesrollen. Det var min vän som hjälpte mig att få en LIA-plats där.

Under LIA:n ville Pavo se och testa en produk­tions­tek­nikers olika arbets­upp­gifter och hur arbets­struk­turen fungerade på företaget. Och det är erfaren­heter som han verkligen känner att han fick med sig.

- LIA:n har gett mig insikt i vad arbetet som produk­tions­tek­niker innebär och jag har fått erfaren­heter och kunskaper i det praktiska arbetet. Dessutom gav LIA:n mig nya kontakter som hade kunnat leda till en anställning på företaget om jag hade velat. 

Pavos tips till andra som söker en LIA-plats är att våga fråga det företag man kan skulle vilja jobba på i framtiden. Får man väl in en fot på ett företag och visar ett stort intresse för arbets­upp­gif­terna kan det leda till något mer!

Vanliga frågor & svar

Kontakta Hans Rosén för mer information

Foto av Hans Rosén